Bankverrichtingen, aankoop en verkoop van producten of diensten, BTW-aangifte, afschrijvingen, lonen en bedrijfslasten; het zijn maar enkele elementen uit het mooie beroep van boekhouder die je nu al kunnen bekoren. Cijfers zijn dan ook je beste vriend! Verder vind je het énorm interessant om de jaarrekening onder de loep te nemen of een investering grondig te analyseren. Maar je mist een doortastende kennis van boekhoudkundige verrichtingen om dé stap op de arbeidsmarkt te wagen. Geen probleem! De Qrios-professionals brengen je van A tot Z op de hoogte van de financiën in een kleine of middelgrote onderneming. 

Inhoud

  • Om te beginnen leer je over belangrijke economische principes, gegrepen uit de actualiteit. Na de opleiding ‘boekhoudkundig bediende’ zal er een belletje gaan rinkelen, wanneer je in het nieuws hoort spreken over break-even analyse, inflatie, rentevoeten, economische crisis, enzomeer
  • Je maakt natuurlijk kennis met de basis van het burgerlijk- en handelsrecht. Qrios legt je de draagwijdte van afgesloten contracten uit in beide contexten. Je leert over de verschillende ondernemingsvormen. Verder begrijp je het verschil tussen de juridische statuten van loontrekkende versus zelfstandige
  • Je legt je toe op het gesproken en geschreven Nederlands, Engels en Frans op kantoor. Je leert ondermeer hoe gepast te begroeten, jezelf en je bedrijf voor te stellen, een klant verwelkomen, een reservatie maken of een afspraak annuleren, enzovoorts. Je raakt op deze manier ook vertrouwd met commerciële en zakelijke woordenschat in vreemde talen
  • Je leert bedrijfsgegevens efficiënt beheren in MS Office Excel, Access, Word, Powerpoint, Publisher en Outlook. Daarbij ligt de nadruk op de relatie tussen de programma’s onderling
  • Je wordt tevens getraind in het gevorderd werken met tekstverwerking. Opmaakprofielen en –stijlen toepassen, veldcodes hanteren, illustraties naar je hand zetten, documenten samenvoegen en een mailing maken, SmartArt gebruiken, elektronische invuldocumenten opstellen, allerhande grafieken creëren, … Het is ‘peanuts’ nadat je bij Qrios je certificaat behaald hebt!
  • Je maakt kennis met de basisregels van het dubbel boekhouden. Je leert in dit rekeningstelsel facturen en creditnota’s zowel manueel, als met behulp van software boeken. Ook leer je de BTW-aangifte correct invullen en foutieve BTW-boekingen corrigeren
  • In een gevorderd stadium van de opleiding leer je vooral eindejaarsverrichtingen op een correcte manier boeken. Maar ook een eenvoudige kostprijsberekening, een saldibalans opstellen, personeelslonen boeken, RSZ-verrichtingen,… komen aan bod

Praktisch

920 lesuren, inclusief werkplekleren. Via het modeltraject kan je je certificaat in 2 jaar behalen.

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Boekhoudkundige bediende   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotmaandag Toon lesmomenten 18:45 - 22:15 25 nov 2019 11 mei 2020inschrijven
 maandag Toon lesmomenten 18:45 - 22:15 02 sep 2019 18 nov 2019inschrijven
 woensdag Toon lesmomenten 18:45 - 22:15 17 jan 2020 05 jun 2020inschrijven
 woensdag Toon lesmomenten 18:45 - 22:15 04 sep 2019 18 dec 2019inschrijven
Maasmechelen Toon lesmomenten 13:20 - 16:20 02 sep 2019 30 jun 2020inschrijven
Nieuwerkerken Toon lesmomenten 09:15 - 16:45 02 sep 2019 15 jun 2020inschrijven
  Toon lesmomenten 12:35 - 16:45 02 sep 2019 17 jun 2020inschrijven
5625-96