Inhoud

In deze module leert men de dagelijkse bibliotheekadministratie verzorgen. In functie daarvan leert men courante kantoorsoftware en bibliotheek- pecifieke programma's gebruiken.

Praktisch

60

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Bibliotheekadministratie   Lesuren Start Einde Inschrijven
Genkzaterdag Toon lesmomenten 08:30 - 12:25 18 jan 2020 30 jun 2020inschrijven
2156-22