Inhoud

In deze module leer je  zowel het fysieke als digitale informatieaanbod te onderhouden, te ontsluiten en te presenteren. Naast de basisprincipes van formele en inhoudelijke ontsluiting, digitalisering, preservering en conservering worden ook standaarden voor bibliografische beschrijvingen aangereikt.

Praktisch

60

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Verzorgen en toegankelijk maken van het informatieaanbod   Lesuren Start Einde Inschrijven
Genkzaterdag Toon lesmomenten 08:30 - 12:35 12 sep 2020 09 jan 2021inschrijven
2155-21