Inhoud

In deze module leer je een referentiekader opbouwen met betrekking tot het beroepenveld. Je maakt kennis met de sector (instellingen, regelgevend kader en beroepscode, structuur, werkingsgebied, doelgroepen …) en met de informatiebronnen (vakliteratuur, sites, beroepsorganisaties …) die onontbeerlijk zijn voor de permanente vorming van de bibliotheekmedewerker-informatiebemiddelaar. 

Praktisch

40

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Introductie in de bibliotheek- en informatiesector   Lesuren Start Einde Inschrijven
Genkmaandag Toon lesmomenten 18:00 - 21:55 07 sep 2020 09 nov 2020inschrijven
2151-17