Inhoud

In deze module leer je klantgericht handelen en communicatietechnieken toepassen met als doel de gebruiker een goede dienstverlening te bieden.

Je verwerft inzicht in informatiebehoeften en de technieken om deze behoeften te achterhalen. Je leert zoeksystemen en informatiebeheersystemen gebruiken. Via zoekstrategieën leer je de informatie naar herkomst en waarde in te schatten.

De informatie op een aangepaste wijze aanbieden en het juiste communicatiekanaal kiezen voor de gebruiker krijgt de nodige aandacht.

Praktisch

60

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Informatieverstrekking   Lesuren Start Einde Inschrijven
Genkzaterdag Toon lesmomenten 08:30 - 12:25 16 jan 2021 29 mei 2021inschrijven
2152-18