KMO-portefeuille

De opleidingen van Qrios komen in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille. De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel voor KMO’s met een vestiging in het Vlaamse Gewest. Een werkgever kan voor de opleidingsprojecten van zijn werknemers een subsidie aanvragen bij de KMO-portefeuille. Vzw’s vallen niet onder de definitie en kunnen geen gebruik maken van de KMO-portefeuille. Een subsidieaanvraag voor een opleiding moet ten laatste 14 dagen na de eerste les ingediend zijn via de webapplicatie van de kmo-portefeuille. Alle informatie i.v.m. de voorwaarden en de aanvraag vind je op de website KMO-portefeuille.

Premies van sectorfondsen

Een sectorfonds is een fonds dat tot doel heeft het belang van een bedrijfstak te behartigen. Elke sector stemt overeen met één of meer paritair samengesteld(e) (opleidings)fonds(en). Een aantal sectorfondsen geven premies, betalen verplaatsingskosten of vergoeden de kosten voor de opleiding. Meer informatie vind je hier.

Premies Horeca

Cursisten die werken onder het paritair comité 302 (Horeca) kunnen 50% van hun inschrijvingsgeld terugkrijgen indien ze geslaagd zijn voor een module. De voorwaarden staan hier vermeld.