Corona update

Mededeling voor alle cursisten van Qrios

 

UPDATE 05/04/2020, 09.00 uur

Beste cursisten

Eerst en vooral willen we jullie bedanken voor jullie begrip, medewerking en volharding in deze moeilijke tijden. Dankjewel ook voor jullie talrijke deelname aan alle online initiatieven van onze leerkrachten, die alle creativiteit aan de dag leggen om ook in deze uitzonderlijke omstandigheden onderwijs te geven.

Vanuit de bezorgdheid om ieders gezondheid en het risico van besmetting, maar ook omwille van de gunstige ervaringen met afstandsonderwijs besliste het managementteam van Qrios om alle contactlessen ten vroegste te herstarten op maandag 4 mei.

Om jullie, cursisten, in deze coronacrisis toch maximale kansen op onderwijs aan te bieden zal daarom vanaf maandag 19 april in alle opleidingen overgegaan worden tot afstandsonderwijs. Jullie zullen een bericht ontvangen van jullie leerkracht met verdere informatie, houd dus zeker de verschillende communicatiemedia in het oog.

Voor onze leraars is de paasvakantie een periode van rust, maar ook een periode van voorbereiding. Zij zullen er alles aan doen om de resterende onderwijstijd onder de huidige moeilijke omstandigheden zo zinvol als mogelijk in te vullen. Tot en met zondag 3 mei zal dat dus gebeuren via afstandsonderwijs. Onze secretariaten blijven intussen bereikbaar via mail en na de paasvakantie ook via telefoon.

Of we op 4 mei herstarten, is geen beslissing van het onderwijsveld, maar wel van de Nationale  Veiligheidsraad op basis van de adviezen over volksgezondheid. Alleszins bereidt Qrios zich momenteel voor op een mogelijke heropstart van de campussen vanaf maandag 4 mei. Je hoort er zo snel als mogelijk meer over.

We rekenen op ieders begrip en medewerking om er samen het beste van te maken.

Zorg goed voor jezelf en je naasten en geniet van een weliswaar andere, maar hopelijk toch mooie paasvakantie.

 

 

UPDATE - 26/03/2020, 10.30 uur

 

 

UPDATE - 25/03/2020, 17 uur

Per opleiding is bepaald of lessen via afstandsonderwijs of contactlessen op een latere datum zullen worden ingehaald. In principe is elke cursist door zijn/haar leerkracht hiervan in kennis gesteld. Als je als cursist niet op de hoogte bent, neem dan gerust even contact op met je leerkracht.

Deelname aan online lessen of inhaallessen is vrijblijvend voor iedereen behalve voor cursisten TKO, cursisten die recht hebben op betaald educatief verlof, werkzoekenden die een contract hebben via de VDAB en inburgeraars die een cursus NT2 volgen. Lessen die online worden georganiseerd, zullen nadien niet meer via contactonderwijs worden ingehaald.

 

 

 

UPDATE - 13/03/2020, 13 uur

Beste cursisten

Naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad vragen we jullie volgende mededelingen aandachtig te lezen:

 1. Wij schorten alle lessen op van zaterdag 14 maart tot en met zondag 5 april. Dit betekent dat er gedurende die periode geen les is op school.
 2. We bekijken momenteel of we lessen eventueel kunnen vervangen door online lessen, opdrachten of inhaallessen.
 3. Check geregeld onze gebruikelijke communicatiekanalen, bv. mail, website, facebook, smartschool om geïnformeerd te zijn over ons plan van aanpak.
 4. Cursisten die stage lopen, zullen vandaag een bericht ontvangen over het verdere verloop van de stage.
 5. Onze secretariaten zijn maandag 16 maart open van 9 tot 16 uur. Vanaf dinsdag 17 maart kan je op onze website qrios.be lezen hoe je ons tot de paasvakantie kan contacteren.

We zullen onze uiterste best doen om deze uitzonderlijke situatie zo goed mogelijk op te vangen.

 

 

UPDATE - 12/03/2020, 23.30 uur

Lessen vanaf zaterdag opgeschort  

Op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad werd aangekondigd dat de lessen vanaf zaterdag worden opgeschort tot de paasvakantie.

Verdere info volgt zodra beschikbaar.

 

 

UPDATE - 12/03/2020

Omwille van een coronabesmetting van een cursist in campus VLL in Genk hebben we in samenspraak met het centrumbestuur beslist dat de campus in Halmstraat 6 in Genk met onmiddellijke ingang tot en met zondag 15 maart gesloten wordt.

Dit betekent dat alle lessen in campus VLL geschorst worden op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 maart.

Vrijdag 13 maart zullen we een update geven over de lessen volgende week.

Alle andere Qrioscampussen blijven zonder tegenbericht geopend. Daar gaan de lessen dus gewoon door.

 

 

UPDATE - 10/03/2020

Vanaf 10 maart gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.
De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.
De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

Wat betekenen deze richtlijnen voor de cursisten van Qrios?

1. Gaan de lessen door?

Alle scholen preventief sluiten is medisch nog steeds niet nodig. De komende weken zal het CVO zich echter beperken tot zijn kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. Alle buitenschoolse activiteiten op een gesloten locatie waar veel mensen samenkomen (theater, bioscoop, restaurant … ) worden verplicht uitgesteld. Eendaagse uitstappen in open lucht kunnen voorlopig doorgaan.
Wat betreft buitenlandse reizen volgen we momenteel de adviezen van het Ministerie van Buitenlandse zaken op. Tot nader order worden alle reizen naar Italië uitgesteld.

2. Afwezigheid wegens ziekte  

 • Krijg je koorts, keelpijn, hoofdpijn en begin je te hoesten? Blijf dan thuis en raadpleeg een huisarts. De huisarts kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.
 • Heb je een zwakker immuunsysteem (bv. t.g.v. kankerbehandeling, diabetespatiënten, ...), ben je zwanger of heb je een hogere leeftijd, dan kan je best contact opnemen met je behandelende arts om te bespreken of thuisblijven aangewezen is.
 • Moet je op advies van een arts en naar aanleiding van het coronavirus preventief thuis blijven, breng je de school hiervan op de hoogte op het nummer 0489 60 68 89.
 • Word je positief getest op corona, vragen we met aandrang ons hierover te informeren op het nummer 0489 60 68 89 zodat we klasgenoten en leerkracht(en) kunnen aanraden om extra alert te zijn voor ziektesymptomen.
 • Ben je wegens het coronavirus afwezig is, word je door de school geregistreerd als verantwoord afwezig. 

3. Stagiairs

Stages en werkplekleren gaan door. Indien je stageplaats andere maatregelen neemt, breng je stagebegeleider hier dan onmiddellijk van op de hoogte.


4. Preventieve maatregelen

 1. We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij cursisten en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen:
 2. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
 3. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 4. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 5.  Vermijd elkaars handen aanraken. Groet met een zwaai of met de elleboog.
 6.  Blijf zeker thuis als je ziek bent en contacteer je huisarts.
 7.  Vermijd nauw contact met zieke personen.
 8.  Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 9.  Mondmaskers dragen heeft geen enkele zin.

 

Meer info vind je op de website van de Federale Overheid.
Stel je vraag via info-coronavirus@health.fgov.be of bel 0800 14 68 9.