Vragen

 

Antwoorden

 

Wat betekent code rood voor het volwassenenonderwijs?

Code rood houdt in dat wij per leslocatie op weekbasis maximum 25% van onze cursisten op school mogen ontvangen voor contactonderwijs. Bovendien mogen er per klaslokaal maximum 10 cursisten en de leerkracht aanwezig zijn. Een belangrijk deel van je opleiding zal dus via afstandsonderwijs of hybride lessen (= een deel van de cursisten in de klas en een deel van de cursisten volgt thuis de les mee) georganiseerd moeten worden. Onze leerkrachten doen hun uiterste best om alle competenties op een kwaliteitsvolle manier aan bod te laten komen en jullie goed op te volgen.

Terug naar de vragen...

 

Ik was vorig schooljaar niet geslaagd. Mag ik mij omwille van corona gratis herinschrijven?

Cursisten betalen éénmalig geen inschrijvingsgeld voor de inschrijving in een module die georganiseerd wordt tijdens het schooljaar 2020-2021, wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • De cursist was eerder ingeschreven in dezelfde module, die een startdatum had vóór 9 maart 2020. 
 • Het één-derde-moment van de module waarvoor de cursist zich eerder inschreef, situeert zich tussen 9 maart 2020 en 31 augustus 2020.
 • De cursist heeft geen deelcertificaat behaald voor deze module.

Cursisten die aan deze voorwaarden voldoen, zullen door een administratieve medewerker hierover geïnformeerd worden.

Terug naar de vragen...

 

Kan ik mij in code rood uitschrijven en een deel van mijn inschrijvingsgeld recupereren?

Uitschrijven en je inschrijvingsgeld recupereren is enkel mogelijk voor modules die nog moeten starten.  Iedereen die hiervoor in aanmerking komt, zal hierover persoonlijk geïnformeerd worden door de campus. Heel concreet betekent dit:

 • Voor alle cursussen met een startdatum tussen 9 en 21 november heb je tot eind november de mogelijkheid om je uit te schrijven. Je krijgt zowel je inschrijvingsgeld als materiaalkost terugbetaald.
 • Om voor cursussen met een startdatum na 21 november je volledige inschrijvingsgeld en materiaalkosten te recupereren, moet je uitschrijven vóór de startdatum van de cursus. Bij uitschrijving na de startdatum is terugstorten van inschrijvingsgeld helaas niet meer mogelijk, niet-verbruikte materialen worden wel terugbetaald.
 • Uitschrijvingen dienen steeds schriftelijk te gebeuren door een mail te versturen naar de campus. 

 

Volg je een voltijdse opleiding en overweeg je je uit te schrijven, stellen we een gesprek met je leerloopbaanbegeleider voor.  We vragen je om je beslissing goed te overdenken en met volgende elementen rekening te houden:

 • Als je uitschrijft voor een module, dan heeft dit een impact op je traject waardoor dit mogelijk zal verlengd worden.
 • Indien je de opleiding volgt met een VDAB-contract of in samenwerking met een andere externe organisatie (FEBI, VIVO, OCMW,…), dan moeten zij bij de beslissing betrokken worden.

 

Voor alle andere cursussen is (gedeeltelijke) recuperatie van inschrijvingsgeld helaas niet mogelijk. Bij praktijkopleidingen garanderen we wel terugbetaling van niet verbruikte materiaalkosten.

 

Terug naar de vragen...

 

Hoe worden pauzes georganiseerd?

 • We adviseren tijdens de pauze in het klaslokaal te blijven.
 • Tijdens de pauze mag je enkel in contact komen met klasgenoten.
 • Het mondmasker is ten allen tijde verplicht, ook buiten op de speelplaats.
 • Het lokaal wordt tijdens elke pauze verlucht.

Terug naar de vragen...

 

Ik word getest op Corona. Wat moet ik doen?

In afwachting van het testresultaat ben je verplicht in quarantaine thuis te blijven. 

In overleg met de leerkracht kan je eventueel de lessen via afstandsonderwijs volgen.

Terug naar de vragen...

 

Ik woon samen met iemand die behoort tot de risicogroep. Mag ik naar de les komen?

Samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, vormt geen obstakel voor aanwezigheid in ons centrum. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt anders oordeelt.

 

Terug naar de vragen...

 

Ik ben positief getest. Wat moet ik doen?

Je verwittigt zo snel mogelijk de campus. Je bent verplicht om minimum 7 dagen, geteld vanaf de testafname, in quarantaine thuis te blijven. Vanaf de 8ste dag mag je terug naar school komen op voorwaarde dat je minstens 3 dagen symptoomvrij bent. Mogelijk word je gecontacteerd door de contactopspoorders. Vermeld zeker je laatste aanweziheid op school  (naam school, lesplaats, module, leraar, lesmomenten)

Terug naar de vragen...

 

Terug naar de vragen...

 

Wat doet het centrum als een cursist of personeelslid positief test?

We maken een inschatting over het verloop van de les en het strikt naleven van de veiligheidsvoorschriften.
Hiermee beoordelen we of de besmette persoon een hoog of laag risicocontact gehad heeft met medecursisten en/of leerkracht.
- Bij laag risico worden de medecursisten en leerkracht verwittigd dat een besmet persoon de les heeft bijgewoond. De lessen blijven gewoon doorgaan en cursisten en leerkracht worden gevraagd alert te zijn voor ziektesymptomen.
- Bij hoog risico schakelt de klas onmiddellijk over naar afstandsonderwijs, dit voor een periode van 10 dagen gerekend vanaf de les dat besmet persoon laatst aanwezig was. Cursisten en leerkracht worden geadviseerd contact op te nemen met de huisarts.

Terug naar de vragen...

 

Ik loop momenteel stage in een zorginstelling. Laat ik mij ook inenten indien de stageplaats deze mogelijkheid biedt?

Ja wij bevelen warm aan om gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Terug naar de vragen...

 

Gaan stages door?

De stages gaan door als de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd kunnen worden die van toepassing zijn op de werkplekken.  Contacteer je stagebegeleider bij vragen of problemen.

Terug naar de vragen...

 

Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen in kooklessen?

 • De drie basisregels gelden altijd: mondmasker, handhygiëne, 1.5 meter afstand.
 • Ook in de kooklessen wordt altijd een mondmasker gedragen, behalve tijdens het proeven van gerechten.
 • Er wordt gewerkt met vaste kookbubbels zowel bij de bereiding als tijdens het consumeren en opruimen.
 • Er worden reinigingsdoekjes voorzien om toestellen die tijdens de les gemeenschappelijk gebruikt worden telkens voor gebruik te reinigen.
 • Er wordt aan cursisten gevraagd om basis keukenmateriaal zelf mee te brengen. Dit wordt besproken in de eerste les. 

Terug naar de vragen...

 

Ik woon in Nederlands Limburg. Mag ik naar de les komen?

In heel Nederland geldt een avondklok van zaterdag 23 januari 21.00 tot woensdag 10 februari 2021 om 04.30 ’s ochtends. De avondklok gaat in om 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. Onderwijs wordt niet aanvaard als geldige reden. Ben je ingeschreven in een avondcursus, zal je tot 10 februari niet naar school mogen komen. Bespreek met je leerkracht de mogelijkheid om over te gaan naar afstandsonderwijs. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/regels-avondklok 

Volg je een dagopleiding, dan kan je de lessen blijven bijwonen. Onderwijs is immers een essentiële verplaatsing. Je kan op het secretariaat een attest van inschrijving bekomen. Wij vragen wel met aandrang de veiligheidsvoorschriften op school strikt na te leven.

Terug naar de vragen...

 

Ik behoor tot de risicogroep. Mag ik naar de les komen?

Via deze link kan je raadplegen wie tot de risicogroep behoort: In code oranje en rood dien je contact op te nemen met je behandelende huisarts. Het is jouw verantwoordelijkheid om het advies van je arts al dan niet in te winnen en te volgen.

 

Terug naar de vragen...

 

Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen in praktijklessen?

 • De drie basisregels gelden altijd: mondmasker, handhygiëne, 1.5 meter afstand.
 • Waar mogelijk brengen de cursisten zelf hun verbruiksmateriaal en klein gereedschap mee. Dit wordt concreet besproken in de eerste les.
 • Er worden reinigingsdoekjes voorzien om toestellen die tijdens de les gemeenschappelijk gebruikt worden telkens voor gebruik te reinigen.
 • We werken maximaal in dezelfde bubbel en met vaste werkplaatsen.

Terug naar de vragen...

 

Terug naar de vragen...

 

Waar vind ik info in een andere taal? Where can I find translated information?

http://www.info-coronavirus.be/translations: informatie in meerdere talen, in Vlaamse Gebarentaal en in duidelijk Nederlands; audio in meerdere talen. 

Terug naar de vragen...