Vragen

 

Antwoorden

 

Ik word getest op Corona. Wat moet ik doen?

In afwachting van het testresultaat ben je verplicht in quarantaine thuis te blijven.

Terug naar de vragen...

 

Ik was vorig schooljaar niet geslaagd. Mag ik mij omwille van corona gratis herinschrijven?

Cursisten betalen éénmalig geen inschrijvingsgeld voor de inschrijving in een module die georganiseerd wordt tijdens het schooljaar 2020-2021, wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • De cursist was eerder ingeschreven in dezelfde module, die een startdatum had vóór 9 maart 2020. 
 • Het één-derde-moment van de module waarvoor de cursist zich eerder inschreef, situeert zich tussen 9 maart 2020 en 31 augustus 2020.
 • De cursist heeft geen deelcertificaat behaald voor deze module.

Cursisten die aan deze voorwaarden voldoen, zullen door een administratieve medewerker hierover geïnformeerd worden.

Terug naar de vragen...

 

Ik ben positief getest. Wat moet ik doen?

Je verwittigt zo snel mogelijk de campus. Je bent verplicht 7 dagen, geteld vanaf de testafname, in quarantaine thuis te blijven. Vanaf de 8ste dag mag je terug naar school komen op voorwaarde dat je symptoomvrij bent. Mogelijk word je gecontacteerd door de contactopspoorders. Vermeld zeker je laatste aanwezig op school  (naam school, lesplaats, module, leraar, lesmomenten)

Terug naar de vragen...

 

Hoe worden pauzes georganiseerd?

 • We adviseren tijdens de pauze in het klaslokaal te blijven.
 • Tijdens de pauze mag je enkel in contact komen met klasgenoten.
 • Het mondmasker is ten allen tijde verplicht, ook buiten op de speelplaats.

Terug naar de vragen...

 

Ik woon samen met iemand die behoort tot de risicogroep. Mag ik naar de les komen?

Samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, vormt geen obstakel voor aanwezigheid in ons centrum. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt anders oordeelt.

 

Terug naar de vragen...

 

Gaan stages door?

De stages gaan door als de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd kunnen worden die van toepassing zijn op de werkplekken.  Contacteer je stagebegeleider bij vragen of problemen.

Terug naar de vragen...

 

Ik woon in Nederlands Limburg waar code oranje geldt. Mag ik naar de les komen?

Ja, onderwijs is een essentiële verplaatsing. Je kan op het secretariaat een attest van inschrijving bekomen. Wij wijzen er wel op dat de veiligheidsvoorschriften in België strikter zijn dan in Nederland, o.a. het verplicht dragen van een mondmasker. 

 

Terug naar de vragen...

 

Terug naar de vragen...

 

Ik behoor tot de risicogroep. Mag ik naar de les komen?

Via deze link kan je raadplegen of wie tot de risicogroep behoort: In fase oranje dien je contact op te nemen met je behandelende huisarts. Het is jouw verantwoordelijkheid om het advies van je arts al dan niet in te winnen en te volgen.

 

Terug naar de vragen...

 

Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen in kooklessen?

 • De drie basisregels gelden altijd: mondmasker, handhygiëne, 1.5 meter afstand.
 • Ook in de kooklessen wordt altijd een mondmasker gedragen, behalve tijdens het proeven van gerechten.
 • Er wordt gewerkt met vaste kookbubbels zowel bij de bereiding als tijdens het consumeren en opruimen.
 • Er worden reinigingsdoekjes voorzien om toestellen die tijdens de les gemeenschappelijk gebruikt worden telkens voor gebruik te reinigen.
 • Er wordt aan cursisten gevraagd om basis keukenmateriaal zelf mee te brengen. Dit wordt besproken in de eerste les. 

Terug naar de vragen...

 

Wat doet het centrum als een cursist of personeelslid positief test?

We maken een inschatting over het verloop van de les en het strikt naleven van de veiligheidsvoorschriften.
Hiermee beoordelen we of de besmette persoon een hoog of laag risicocontact gehad heeft met medecursisten en/of leerkracht.
- Bij laag risico worden de medecursisten en leerkracht verwittigd dat een besmet persoon de les heeft bijgewoond. De lessen blijven gewoon doorgaan en cursisten en leerkracht worden gevraagd alert te zijn voor ziektesymptomen.
- Bij hoog risico schakelt de klas onmiddellijk over naar afstandsonderwijs, dit voor een periode van 10 dagen gerekend vanaf de les dat besmet persoon laatst aanwezig was. Cursisten en leerkracht worden geadviseerd contact op te nemen met de huisarts.

Terug naar de vragen...

 

Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen in praktijklessen?

 • De drie basisregels gelden altijd: mondmasker, handhygiëne, 1.5 meter afstand.
 • Waar mogelijk brengen de cursisten zelf hun verbruiksmateriaal en klein gereedschap mee. Dit wordt concreet besproken in de eerste les.
 • Er worden reinigingsdoekjes voorzien om toestellen die tijdens de les gemeenschappelijk gebruikt worden telkens voor gebruik te reinigen.
 • We werken maximaal in dezelfde bubbel en met vaste werkplaatsen.

Terug naar de vragen...

-->