Inhoud

 • Je leert over verschillende psychische zorgvragen en de wenselijke aanpak. 
 • Je leert meer over verschillende diëten en voedingspatronen. 
 • Qrios leert je het zorgplan correct op te volgen en je werkzaamheden op die van andere zorgverleners af te stemmen. 
 • Je leert rugsparende hef- en tiltechnieken
 • Je krijgt lessen Eerste Hulp Bij Ongevallen. 
 • Je neemt de regelgeving betreffende hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid onder de loep en kan deze nadien toepassen. 
 • Je bekwaamt je in communicatie met zorgbehoevenden.
 • Je leert verzorgings- en opmaaktechnieken uitvoeren zodat de zorgvrager zich opgefrist voelt.
 • Je kan ook mondzorg conform de richtlijnen uitvoeren.
 • Je leert hoe je aan de verpleegkundige kan rapporteren. 
 • Qrios leert je het sociale netwerk van de zorgvrager, zoals familie en vrienden te informeren en ondersteunen. 
 • Je leert zorg dragen voor de kledij, het linnengoed en schoeisel van de zorgvrager.
 • Heb je nog geen diploma secundair onderwijs, dan kan je in ons centrum deze opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming en zo je diploma behalen. Het voordeel van dit diploma is een betere verloning in welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die georganiseerd worden door een openbaar bestuur.
 • Via de link stageplaatsen kan je al op zoek gaan naar een stageplaats of kan je kennismaken met de voorzieningen waar je als stagiair en beroepskracht aan de slag kunt gaan.

Praktisch

instapmogelijkheden in september én februari
Voor deze beroepsopleiding kom je minstens 1 dag naar campus VSPW en je hebt 2 tot 3 dagen stage. Je aanwezigheid op de campus en op de stage zal overdag plaatsvinden en enkel van maandag tot vrijdag. Het standaardtraject kan je succesvol beëindigen in 2,5 schooljaren. Jouw vooropleiding of werkervaring kunnen zorgen voor een verkorte studieduur.

Geen voorkennis vereist.

Meer info: Leslie.Vandebos@Qrios.be en Martine.Lambilotte@Qrios.be

Lessenrooster / inschrijven

Om in te schrijven kan je terecht op het secretariaat van campus VSPW-TIHH. Neem contact op met de campus voor de openingsuren van het secretariaat en de startdatum van de inschrijvingen.

Wij adviseren je om vooraf deel te nemen aan een infodag van campus VSPW-TIHH. De data van de infodagen vind je op onze homepagina bij ‘Nieuws & activiteiten’. Tijdens een infodag kan je:

 • uitgebreid kennismaken met de zorg- en welzijnsopleidingen
 • inzicht verwerven in cursusmateriaal en ander lesmateriaal
 • inschrijven en het voorschot betalen

Om een goede start te maken, bieden wij ook de mogelijkheid om info op jouw maat te bespreken:

 • gesprek met de opleidingscoördinator over een leerweg op jouw maat: vrijstelling op basis van voorgaande opleidingen, spreiden van de opleiding in de tijd, afspraken bij leerproblemen, …
 • administratieve en financiële info waarbij je vragen kan stellen over de VDAB, vrijstelling RVA, kindergeld, betaald educatief verlof, opleidingscheques, prijs van je beroepsopleiding, …