Module 1: Organisatie en Samenhang 

Je leert in de opleiding aandacht te besteden aan je psychosociaal welzijn met sterke punten (kansen) en zwakke punten (noodsituatie). Volgende items komen aan bod: 

 • Je analyseert je huidige werk- en privéomstandigheden met als bedoeling deze te verbeteren
 • Je werkt rond time-management door op een assertieve manier je agenda in te plannen op vlak van opvoeding, familiale contacten, persoonlijke of professionele projecten en werkomstandigheden
 • Qrios leert je de meest gunstige omgangsvormen ontdekken met je werkgever, collega’s en derden. Daarna pas je deze inzichten toe op teamvorming en samenwerken waarbij telkens vertrokken wordt vanuit een psychologische noodsituatie zoals bv. een faillissement, eenoudergezin, relatieproblemen, bazenstress, enz
 • Je wordt vaardig in het adequaat inschatten van een situatie, deze te analyseren en het probleem correct te formuleren om het tenslotte op een gepaste manier aan te pakken
 • We vertellen je alles over het herkennen van gelijkenissen en verschillen tussen vroeger en nu m.b.t. ouder worden, de zorg naar kinderen en het samenwerken in groep
 • Je werkt een leerervaringspaper uit waarna een groepspresentatie volgt

 

Module 2: Identiteit en Normering 

In deze module ga je op zoek naar jezelf en worden er tools aangereikt om deze zoektocht te realiseren. 

 • Je zoekt naar een antwoord op een heleboel vragen waaronder: Wie ben ik? Hoe zien anderen mij? Welke factoren zijn bepalend voor mij? Waar kom ik vandaan? Wat mag ik verwachten? 
 • Je leert dat je in de psychologie ondersteuning kan vinden in je zoektocht op bovenstaande vragen
 • Je leert waarin elke mens – kleuter, jongere, volwassenen, bejaarde – uniek is alsook hoe mensen – kinderen, ouders, grootouders – gelijken op of juist verschillen van elkaar

 

Module 3: Communicatie en expressie 

Hier leer je jezelf in vraag te stellen, een eigen persoonlijkheid op te bouwen en samen te werken met anderen in groepsverband door: 

 • Je eigen sterktes en zwaktes te leren analyseren 
 • Te weten te komen hoe je juist en volledig moet observeren 
 • Te leren omgaan met persoonlijke problemen 
 • Het actief luisteren te trainen alsook het assertief communiceren 
 • Het vaardig worden in het opkomen voor je eigen mening en het uiten van je gevoelens 
 • Het aanleren van vergader- en onderhandelingstechnieken 
 • Inzicht te verschaffen in hoe je controle over je agenda kan krijgen 
 • Op professionele manier leiding te leren geven 
 • De media en haar invloed op ons gedrag te bestuderen
september
3 modules van 120 lesuren (1 module per schooljaar)

Geen voorkennis vereist

Psychologie Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus de helix Maasmechelenmaandag 18:30 - 21:35 05 sep 2016 05 jun 2017afgesloten
1598-46