Inhoud

We delen de theorieën en methodieken op in 4 thema’s. 

We toetsen de theorie af aan je eigen praktijk. Intervisie en supervisie lopen als een rode draad doorheen de opleiding. 

Thema 1: plaats, taak en profiel van de mentor en de starter of stagiaire. 

Thema 2: coachingsvaardigheden en methodieken voor de mentor 

Thema 3: aanvangsbegeleiding op maat van jouw organisatie/dienst. 

Thema 4: terugkoppeling binnen supervisie: samen zoeken naar nieuw opgebouwde inzichten / reflecties.

Voor deze bijscholing kom je van september tot mei één keer een volledige dag per maand naar campus VSPW. Naast de lesdagen op school geven we ruimte aan het eigen ontwikkelingstempo via werkplekleren en bijkomende opdrachten. Daarnaast moet je nog tijd maken voor een individueel supervisiegesprek.

Praktisch

maandag 26 september 2016
80
  • € 120 + € 24 cursusgeld - De werkgever krijgt een lastenvermindering voor werknemers die deze opleiding gevolgd hebben.
  • Deze opleiding komt in aanmerking voor opleidingscheques.
  • Je bent tewerkgesteld in de sector van zorg en welzijn.
  • Je hebt bij voorkeur een vooropleiding genoten in de sector van zorg en welzijn.

Lessenrooster / inschrijven

  • Klik hier voor het lessenrooster van Mentor op de werkvloer in Qrios campus VSPW.