Inhoud

 • Je krijgt een cursus Eerste Hulp Bij Ongevallen.
 • Je leert de huishoudelijke taken praktisch te organiseren.
 • Je leert hef- en tiltechnieken, met aandacht voor ergonomie en de eigen rug.
 • Je neemt de regelgeving betreffende hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid onder de loep en kan deze nadien toepassen.
 • Qrios leidt je tevens op in het uitvoeren van simpele, organisatiegebonden administratieve taken
 • Je leert zorg dragen voor de kledij, het linnengoed en schoeisel van de patiënt.
 • Via de link stageplaatsen kan je al op zoek gaan naar een stageplaats of kan je kennismaken met de voorzieningen waar je als stagiair en beroepskracht aan de slag kunt gaan.

Praktisch

instapmogelijkheden in september én feburairi
Voor deze beroepsopleiding kom je minstens 1 dag naar campus VSPW en je hebt 2 tot 3 dagen stage. Je aanwezigheid op de campus en op de stage zal overdag plaatsvinden en enkel van maandag tot vrijdag. Het standaardtraject kan je succesvol beëindigen in 1 schooljaar. Jouw vooropleiding of werkervaring kunnen zorgen voor een verkorte studieduur.

Geen voorkennis vereist.

Meer info: Leslie.Vandebos@Qrios.be en Martine.Lambilotte@Qrios.be

Lessenrooster / inschrijven

Om in te schrijven kan je terecht op het secretariaat van campus VSPW-TIHH. Neem contact op met de campus voor de openingsuren van het secretariaat en de startdatum van de inschrijvingen.

Wij adviseren je om vooraf deel te nemen aan een infodag van campus VSPW-TIHH. De data van de infodagen vind je op onze homepagina bij ‘Nieuws & activiteiten’. Tijdens een infodag kan je:

 • uitgebreid kennismaken met de zorg- en welzijnsopleidingen
 • inzicht verwerven in cursusmateriaal en ander lesmateriaal
 • inschrijven en het voorschot betalen

Om een goede start te maken, bieden wij ook de mogelijkheid om info op jouw maat te bespreken:

 • gesprek met de opleidingscoördinator over een leerweg op jouw maat: vrijstelling op basis van voorgaande opleidingen, spreiden van de opleiding in de tijd, afspraken bij leerproblemen, …
 • administratieve en financiële info waarbij je vragen kan stellen over de VDAB, vrijstelling RVA, kindergeld, betaald educatief verlof, opleidingscheques, prijs van je beroepsopleiding, …