Inhoud

 • In de opleiding ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ verwerf je competenties om te kunnen functioneren als opvoeder of begeleider in het pedagogisch werkveld.
 • Deze competenties vertrekken vanuit een aantal invalshoeken; namelijk het persoonlijk begeleiden, ondersteunen van een groep, het organiseren van een optimaal leefklimaat, samenwerken in team, de contacten met het cliëntsysteem onderhouden, methodisch en professioneel werken, plus bevorderen van eigen deskundigheid
 • Je leert tevens de gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk te bewaken. Dan gaat het evengoed over jezelf als de cliënt! 
 • Verder oefen je je communicatieve en expressieve vaardigheden. Het Qrios-team leert je constructieve gesprekken voeren en toont hoe gebarentaal, lichaamshouding en gezichtsuitdrukking daartoe bijdragen
 • Je leert waar de grenzen in omgang met de cliënt liggen. Want wat betekent het precies om deontologisch en ethisch te handelen?
 • Wanneer je geconfronteerd wordt met moeillijk gedrag, moet je weten hoe je daar gepast op reageert. Qrios traint je in het opvangen van driftbuien, emotionele momenten of paniek. Met het certificaat in handen, ben je nog moeilijk uit je lood te slaan!
 • Heb je nog geen diploma secundair onderwijs, dan kan je in ons centrum deze opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming en zo je diploma behalen. Het voordeel van dit diploma is een betere verloning in welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die georganiseerd worden door een openbaar bestuur.
 • Via de link stageplaatsen kan je al op zoek gaan naar een stageplaats of kan je kennismaken met de voorzieningen waar je als stagiair en beroepskracht aan de slag kunt gaan.

 

 Wij adviseren je om vooraf deel te nemen aan een infodag van campus VSPW. De data van de infodagen vind je op onze homepagina bij ‘Nieuws & activiteiten’. Tijdens een infodag kan je:

 

 • uitgebreid kennismaken met de zorg- en welzijnsopleidingen
 • inzicht verwerven in cursusmateriaal en ander lesmateriaal
 • inschrijven en het voorschot betalen

Om een goede start te maken, bieden wij ook de mogelijkheid om info op jouw maat te bespreken:

 • gesprek met de opleidingscoördinator over een leerweg op jouw maat: vrijstelling op basis van voorgaande opleidingen, spreiden van de opleiding in de tijd, afspraken bij leerproblemen, …
 • administratieve en financiële info waarbij je vragen kan stellen over de VDAB, vrijstelling RVA, kindergeld, betaald educatief verlof, opleidingscheques, prijs van je beroepsopleiding, …

 

Praktisch

instapmogelijkheden in september én februari
Voor deze beroepsopleiding kom je in het eerste semester 2 of 3 dagen naar de campus. In de volgende semesters kom je 1 of 1,5 dag per week naar de campus. Het aantal dagen is afhankelijk van het door jou gekozen traject. Je stage bestaat vanaf het 2e semester uit minimum 3 dagen stage. Het modeltraject kan je succesvol beëindigen in 2,5 schooljaren.

Geen voorkennis vereist.

Meer info:  Margot.Schuurmans@Qrios.be

Lessenrooster / inschrijven

Jeugd- en gehandicaptenzorg     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus VSPW Hasselt Toon lesmomenten 08:55 - 17:05 01 feb 2019 30 jun 2019inschrijven
5616-87