Inhoud

Wij bieden een programma aan dat gericht is op het helpen ontplooien van je hele persoonlijkheid. Wij besteden aandacht aan assertiviteit, empathie, flexibiliteit, kritische ingesteldheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheidszin en betrouwbaarheid.

 • Je traint je communicatieve vaardigheden.
 • Je leert werken in en met groepen.
 • Je verwerft inzicht over persoonsontwikkeling en levenslooppsychologie.
 • Je komt meer te weten over actuele orthopedagogische visies en maatschappelijke tendensen.
 • Je leert observeren en rapporteren.
 • Je neemt de mens en maatschappij onder de loep.
 • Je leert over de biologische basis van het menselijk gedrag.
 • Je leert omgaan met diversiteit.
 • Je komt alles te weten over je rechten en plichten als welzijnswerker.
 • Je leert ethisch en deontologisch handelen.
 • Je leert systemisch en vraaggestuurd werken met cliënten.
 • Je neemt een emancipatorische begeleidingsstijl en visie aan.
 • ...

Om je competenties te helpen ontwikkelen, zorgen we voor een directe koppeling tussen theorie en praktijk. Naast het volgen van de lessen, moet je daarom ook 300 uur per semester praktijkervaring opdoen in de welzijnssector. Als cursist ga je zelf op zoek naar een praktijkplaats binnen het orthopedagogische werkveld via http://www.bidoc.net/vspwhasselt/stages.html

Heb je nog geen diploma secundair onderwijs, dan kan je in ons centrum deze opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming en zo je diploma behalen. Het voordeel van dit diploma is een betere verloning in welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die georganiseerd worden door een openbaar bestuur.

Wij adviseren je om vooraf deel te nemen aan een infodag van campus VSPW-TIHH. De data van de infodagen vind je op onze homepagina bij ‘Nieuws & activiteiten’. Tijdens een infodag kan je: 

 •  uitgebreid kennismaken met de zorg- en welzijnsopleidingen
 • inzicht verwerven in cursusmateriaal en ander lesmateriaal
 • inschrijven en het voorschot betalen

Om een goede start te maken, bieden wij ook de mogelijkheid om info op jouw maat te bespreken:

 • gesprek met de opleidingscoördinator over een leerweg op jouw maat: vrijstelling op basis van voorgaande opleidingen, spreiden van de opleiding in de tijd, afspraken bij leerproblemen, …
 • administratieve en financiële info waarbij je vragen kan stellen over de VDAB, vrijstelling RVA, kindergeld, betaald educatief verlof, opleidingscheques, prijs van je beroepsopleiding, …

Praktisch

instapmogelijkheden in september én februari
Voor deze beroepsopleiding volg je 1 dag per week overdag les op de campus en loop je 2,5 tot 3 dagen stage per week.  Daarnaast word je nog 3 halve dagen per semester op de campus verwacht voor de opvolging van het werkplekleren. Het modeltraject kan je succesvol beëindigen in 3 schooljaren.

Om toegelaten te worden tot deze opleiding beschik je minstens over een studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs dat 3 jaar oud is, een diploma van het secundair onderwijs of een diploma/certificaat van een opleiding van minimum 900 lestijden van het secundair volwassenenonderwijs. Indien je hierover niet beschikt, moet je bij inschrijving minimum 18 jaar oud zijn of 18 jaar worden vóór het einde van het kalenderjaar waarin je je inschrijft én 50% behalen op het toelatingsexamen (dit examen peilt naar je geschiktheid om het hoger onderwijs aan te vatten).

Meer info: HBO5.ortho@qrios.be

Voor deze opleiding kan je een beroepsopleidingscontract aanvragen bij VDAB Genk, Social Profit. 

Lessenrooster / inschrijven

Graduaat orthopedagogie     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus VSPW Hasseltdinsdag Toon lesmomenten 08:55 - 17:05 01 feb 2019 30 jun 2019inschrijven
5619-90