Inhoud

Maatschappelijk werker zijn breed inzetbaar.  Daarom geven we je in onze opleiding actuele kennis vanuit de menswetenschappen mee en besteden we veel tijd aan het verwerven van inzichten over hoe onze samenleving functioneert.  Kritisch durven kijken, ook naar jezelf, is een must.  Doorheen alle vakken besteden we veel aandacht aan methodisch, veranderingsgericht en zorgvuldig handelen. 

 • Je behandelt filosofische en ethische vraagstukken.
 • Je leert persoonsgecentreerd werken.
 • Je komt alles te weten over onze democratie en rechtsstaat.
 • Je behandelt psychologische vraagstukken.
 • Je leert over de biologische basis van het menselijk gedrag.
 • Je neemt het sociale instituties en de verzorginsstaat onder de loep.
 • Je behandelt sociologische vraagstukken.
 • Je leert omgaan met diversiteit.
 • Je oriënteert jezelf op het beroep en werkveld van het maatschappelijk werk.

We verwachten dat je vanaf het tweede semester van de opleiding praktijkervaringen opdoet in het maatschappelijk werk. Tijdens het eerste semester begeleiden we je in jouw zoektocht naar een praktijkplaats. De praktijkplaatsen zijn zeer divers binnen het maatschappelijk werk.  Indien je elders een betaalde job hebt, kan je samen met de coördinator leer – en praktijk nagaan welke competenties je eventueel op je huidige job kan waarmaken zodat we de vereisten inzake de beroepspraktijk kunnen aanpassen....

Wij adviseren je om vooraf deel te nemen aan een infodag van campus VSPW-TIHH. De data van de infodagen vind je op onze homepagina bij ‘Nieuws & activiteiten’. Tijdens een infodag kan je:

 • uitgebreid kennismaken met de zorg- en welzijnsopleidingen
 • inzicht verwerven in cursusmateriaal en ander lesmateriaal
 • inschrijven en het voorschot betalen

Om een goede start te maken, bieden wij ook de mogelijkheid om info op jouw maat te bespreken:

 • gesprek met de opleidingscoördinator over een leerweg op jouw maat: vrijstelling op basis van voorgaande opleidingen, spreiden van de opleiding in de tijd, afspraken bij leerproblemen, …
 • administratieve en financiële info waarbij je vragen kan stellen over de VDAB, vrijstelling RVA, kindergeld, betaald educatief verlof, opleidingscheques, prijs van je beroepsopleiding, …

Heb je nog geen diploma secundair onderwijs, dan kan je in ons centrum deze opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming en zo je diploma behalen. Het voordeel van dit diploma is een betere verloning in welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die georganiseerd worden door een openbaar bestuur.

Praktisch

instapmogelijkheden in september (modeltraject van 6 semesters) én februari (versneld traject van 5 semesters)
Voor deze beroepsopleiding kom je 2 dagen naar de campus en je hebt 2 tot 3 dagen stage. Het modeltraject kan je succesvol beëindigen in 3 schooljaren.

Om toegelaten te worden tot deze opleiding beschik je minstens over een studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs dat 3 jaar oud is, een diploma van het secundair onderwijs of een diploma/certificaat van een opleiding van minimum 900 lestijden van het secundair volwassenenonderwijs. Indien je hierover niet beschikt, moet je bij inschrijving minimum 18 jaar oud zijn of 18 jaar worden vóór het einde van het kalenderjaar waarin je je inschrijft én 50% behalen op het toelatingsexamen (dit examen peilt naar je geschiktheid om het hoger onderwijs aan te vatten).

Meer info: hbo5.maatschappelijkwerk@Qrios.be

 

Lessenrooster / inschrijven

Graduaat maatschappelijk werk     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus VSPW Hasselt Toon lesmomenten 08:55 - 17:05 01 feb 2019 30 jun 2019inschrijven
5620-91