Inhoud

 • Tijdens de opleiding leer je signalen van kleine en grote(re) kinderen herkennen. Zodoende kan je anticiperen op bepaalde noden, gevoelens, enzomeer. Je leert tevens welke manier van contact met het kind aangewezen is en dat in uiteenlopende situaties
 • Een belangrijk aspect van kinderopvang is natuurlijk de verzorging van de kinderen en indien nodig het toedienen van de Eerste Hulp Bij Ongevallen. 
 • Je leert ook met de vader en moeder een goede band te ontwikkelen. Tenslotte sta je dagelijks in contact met één van beide tijdens de breng- en onthaalmomenten. Door een regelmatig overleg kan je de aanpak van zoon of dochter bijsturen en optimaliseren. Je houdt daarbij rekening met de socio-culturele achtergrond van het kind en gezin
 • Ouders laten hun kinderen niet graag achter in een omgeving die niet duidelijk kindvriendelijk is ingericht. Daarom leer je de werkruimte gepast en aantrekkelijk inkleden. Ook aspecten als onderhoud, hygiëne en veiligheidsrisico’s komen hierbij uitgebreid aan bod
 • Bij het participeren in een kinderopvang horen ook enkele administratieve taken. Zo zal je aanwezigheden moeten registreren, bepaalde gedragingen rapporteren en nota’s aan collega’s of ouders bezorgen. Teamvergaderingen zijn ook niet vreemd aan het beroep. Qrios leert je in al het hiervoor genoemde verantwoordelijkheid opnemen en de taken correct uitvoeren.
 • Heb je nog geen diploma secundair onderwijs, dan kan je in ons centrum deze opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming en zo je diploma behalen. Het voordeel van dit diploma is een betere verloning in welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die georganiseerd worden door een openbaar bestuur.
 • Via de link stageplaatsen kan je al op zoek gaan naar een stageplaats of kan je kennismaken met de voorzieningen waar je als stagiair en beroepskracht aan de slag kunt gaan.

De opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’ bestaat uit twee deeltrajecten: ‘baby’s en peuters‘ en ‘buitenschoolse kinderopvang’. De twee deeltrajecten samen leveren de kwalificatie ‘begeleider in de kinderopvang’ op maar leiden dus elk afzonderlijk tot een erkende kwalificatie. Cursisten worden aangemoedigd om - via 1 semester extra - beide trajecten te volgen omdat dit hun kansen op werkgelegenheid gevoelig uitbreidt.

 

 

Praktisch

instapmogelijkheden in september én in februari
Voor deze beroepsopleiding kom je minstens 1 tot 2 dagen per week naar campus VSPW en je hebt gemiddeld 3 dagen per week stage. Je aanwezigheid op de campus en op de stage zal overdag plaatsvinden en enkel van maandag tot vrijdag. Het standaardtraject kan je succesvol beëindigen in 1 schooljaar.

Geen voorkennis vereist.

Meer info: Bob.VanWerde@Qrios.be

Lessenrooster / inschrijven

Om in te schrijven kan je terecht op het secretariaat van campus VSPW-TIHH. Neem contact op met de campus voor de openingsuren van het secretariaat en de startdatum van de inschrijvingen.

Wij adviseren je om vooraf deel te nemen aan een infodag van campus VSPW-TIHH. De data van de infodagen vind je op onze homepagina bij ‘Nieuws & activiteiten’. Tijdens een infodag kan je:

 • uitgebreid kennismaken met de zorg- en welzijnsopleidingen
 • inzicht verwerven in cursusmateriaal en ander lesmateriaal
 • inschrijven en het voorschot betalen

Om een goede start te maken, bieden wij ook de mogelijkheid om info op jouw maat te bespreken:

 • gesprek met de opleidingscoördinator over een leerweg op jouw maat: vrijstelling op basis van voorgaande opleidingen, spreiden van de opleiding in de tijd, afspraken bij leerproblemen, …
 • administratieve en financiële info waarbij je vragen kan stellen over de VDAB, vrijstelling RVA, kindergeld, betaald educatief verlof, opleidingscheques, prijs van je beroepsopleiding, …