In Module 1 “Leren studeren” leer je

 • inzicht verwerven in je leerstijl en studiehouding
 • mogelijke studieproblemen (bijv. uit- stelgedrag) herkennen en aanpakken
 • een planning opmaken
 • de basisregels voor efficiënt studeren toepassen
 • op een creatieve en efficiënte manier notities maken (mindmapping)
 • een opdracht aanpakken

 In Module 2 “Informatie verwerken” leer je

 • informatie selecteren, structureren, beoordelen en samenvatten
 • leerstof en tekstmateriaal ontleden, begrijpen en schematiseren
 • een eenvoudig verslag schrijven
 • schaven aan je spelling en zinsbouw

 

Voor meer informatie kan je ook mailen naar natalie.francois@qrios.be.

woensdag 15 februari 2017
40

Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht of 18 jaar zijn indien je ook Aanvullende Algemene vorming volgt.

De opleiding “Studeren?! Hoe doe je dat?!” bestaat uit twee modules van elk 20 lesuren. Je kan voor één of voor beide modules inschrijven. Elke module houdt vijf sessies van een halve dag in. We werken in kleine groepen en vertrekken vanuit jouw concrete leervragen. Inschrijven voor een module betekent dat je deelneemt aan alle geplande sessies.

 • 2 x 20 lesuren of  2 x 5 halve dagen per week
 • een vast lesmoment per week (nog te bepalen)
  • woensdagvoormiddag (8u55 tot 12u35): Leren studeren
  • woensdagnamiddag (13u25 tot 17u05): Informatie verwerken
 • data
  • 15 februari 2017
  • 22 februari 2017
  • 8 maart 2017
  • 15 maart 2017
  • 22 maart 2017
 • Lesplaats: CVO Qrios – campus VSPW-TIHH, Blijde Inkomststraat 36 te Hasselt