Inhoud

De opleiding Aanvullende Algemene Vorming is een opleiding die je steeds in combinatie met één van onze beroepsopleidingen volgt om zo je diploma secundair onderwijs te behalen.

De opleiding Aanvullende Algemene Vorming situeert zich op het niveau van het secundair onderwijs. Wanneer je voor alle modules geslaagd bent en in het totaal minstens 50% van de punten behaalt, ontvang je een certificaat van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming. Het certificaat van de opleiding Aanvullende algemene vorming leidt in combinatie met het certificaat van een beroepsopleiding tot een diploma van het secundair onderwijs.

De opleiding Aanvullende Algemene Vorming is modulair opgebouwd en omvat 780 lestijden verdeeld over volgende modules: 

 • Nederlands Basis (40 lestijden) – Nederlands 1 (80 lestijden) – Nederlands 2 (80 lestijden) 
 • Wiskunde Basis (40 lestijden) – Wiskunde 1 (80 lestijden) –Wiskunde 2 (40 lestijden) 
 • Moderne Vreemde Talen 1-2-3-4 (Engels of Frans) (elke module omvat 40 lestijden) 
 • Wetenschappen (40 lestijden) 
 • Informatie- en communicatietechnologie 1-2-3 (elke module omvat 20 lestijden) 
 • Maatschappij, Cultuur en Samenwerking (40 lestijden) 
 • Maatschappij (40 lestijden) 
 • Cultuur (40 lestijden) 
 • Organisatie en samenwerking (40 lestijden)

Een greep uit de inhouden:

 • Je traint je klaviervaardigheid en leert werken met rekenblad Excel en tekstverwerking Word.
 • Je leert over de kenmerken, oorzaken en gevolgen van armoede.
 • Je komt terug in contact met literatuur en leert deze structureel bespreken.
 • Je leert wiskunde op niveau van de 2e en 3e graad secundair onderwijs. 
 • Je oefent in het solliciteren via een brief en cv.
 • Je leert over de federale staatsstructuur, belangrijke (inter)nationale organisaties, je rechten en plichten, maatschappelijke diensten, ...
 • Je leert jezelf functioneel uitdrukken in het Frans of Engels. Daarbij leer je een mening vormen in de vreemde taal, vertellen over een situatie of ervaring, ...
 • Je traint je spreekvaardigheid middels een filmbespreking, debat, interview, ...
 • Je leert wetenschappen op niveau van de 3e graad secundair onderwijs. 
 • Je oefent in het foutloos schrijven van eigen teksten en het nakijken van andermans werk. 
 • Je leert kritisch omgaan met de invloed van de media en organisaties op ons democratisch samenleven.
 • ... 

 

Praktisch

 • De opleiding Aanvullende Algemene Vorming:
  • wordt modulair georganiseerd: de leerstof is opgesplitst in kleinere delen, modules genaamd. Zo kun je de opleiding in je eigen tempo volgen, op jouw maat.
  • duurt gemiddeld één of twee jaar.
 • Afhankelijk van je thuissituatie, je werk of je persoonlijke keuze kan je kiezen om één of meer dagen per week les te volgen.
 • Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden. 
 • Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van:
  • de beroepsopleiding die je volgt; 
  • je vooropleiding; 
  • deelname aan vrijstellingsproeven; 
  • elders verworven competenties.

Inschrijven

Je schrijft je in via een intakegesprek waarin je kennis maakt met de opleidingscoördinator die je graag alle noodzakelijke informatie verstrekt.  Samen met de opleidingscoördinator stippel je je persoonlijke leertraject uit. De Qrios opleidingscoördinatoren voor Tweedekansonderwijs zijn:

Modules van 20, 40 of 80 lesuren. De volledige opleiding telt 780 lesuren.

Minimumleeftijd

 • Om te kunnen deelnemen aan een opleiding van het studiegebied algemene vorming, moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Concreet betekent dit dat je 18 jaar of ouder bent op het moment dat je je inschrijft, of - bij een inschrijving voor het 1ste semester - 18 jaar wordt uiterlijk op 31 december.
 • Je moet gemotiveerd zijn en deelnemen aan het intakegesprek.

Andere toelatingsvoorwaarden

Voor een aantal modules wordt een basis aan voorkennis vereist. Hiervoor worden voor de start van deze modules niveautesten ingericht.

Lessenrooster

Voor het volledige aanbod van deze opleiding, neem contact op met een Qrios-campus in je buurt via dit contactformulier.