Inhoud

 • Je leert het voertuig controleren op orde en veiligheid, alvorens mensen te vervoeren
 • Je leert de signalen van de controle- en meettoestellen op het dashboard controleren
 • Je leert zuinig rijden met de autobus
 • Qrios leert je rekening houden met de maten en gewichten van het voertuig tijdens het rijden
 • Je oefent in het rijden volgens opgegeven routes en tijden
 • Je leert tickets verkopen en nazicht doen van abonnementen. Je controleert bijvoorbeeld de geldigheid van de documenten, int en beheert de opbrengsten, werkt met het betalingstoestel, ...
 • Je leert de belangrijkste onderdelen van de motor en het koetswerk benoemen
 • Je oefent in het functioneel en klantvriendelijk communiceren met passagiers en externen
 • Je leert de meest voorkomende elementaire defecten benoemen, zelf defecte lampen en zekeringen vervangen
 • Je leert bij ongeval, schade of diefstal de nodige formuleren voor de vervoers- en verzekeringsmaatschappij invullen
 • Je leert de voorziene hulpmiddelen voor personen met een functiebeperking hanteren
 • Je leert de wettelijke voorschriften met betrekking tot de tachograaf duiden
 • ...

Praktisch

september
280
 • in het bezit zijn van rijbewijs cat. B
 • medisch geschikt verklaard door arbeidsgeneesheer

Lessenrooster / inschrijven

Lessenrooster weldra beschikbaar.