Inhoud

  • De opleiding Graduaat Mechanica geeft inzicht in de moderne technieken uit de Mechanica, Werkplaats- en Besturingstechnieken met de nadruk op CNC-machines, CAD-ontwerpen en PLC-besturingen.
  • Daarnaast heeft de opleiding aandacht voor basisvakken mechanica en voor polyvalente vorming: technisch tekenen, sterkteberekeningen, verspaningstechnieken, compressoren, motoren, elektriciteit, elektronica, robotica, ...

Praktisch

september
Tweejarige opleiding. Het schooljaar start begin september en eindigt eind juni. Je hebt driemaal per week les: op maandag, dinsdag en donderdag van 18.30 tot 22.10 uur. De lesplaats is WICO Campus TIO in Overpelt.
  • ofwel beschikken over een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs 
  • ofwel beschikken over een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden 
  • ofwel slagen in een door het centrum georganiseerde toelatingsproef 

 

Lessenrooster / inschrijven

5623-94