Inhoud

Dankzij dit erkenningsnummer verkrijg je de bevoegdheid om stookoliebranders af te stellen.
De geldigheidsduur van het erkenningsnummer bedraagt 5 jaar.

Praktisch

80

Voorkennis is niet vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof   Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus KCST Sint-Truidenmaandag 18:30 - 22:10 04 sep 2017 05 feb 2018inschrijven
5610-81