Inhoud

Dankzij dit erkenningsnummer verkrijg je de bevoegdheid om stookoliebranders af te stellen.
De geldigheidsduur van het erkenningsnummer bedraagt 5 jaar.

Praktisch

6/10/2016
80

Voorkennis is niet vereist, alle modules zijn afzonderlijk te volgen.

Lessenrooster / inschrijven

Certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus KCST Sint-Truidendinsdag 18:30 - 22:00 06 okt 2016 20 dec 2016afgesloten
 donderdag 18:30 - 22:00 06 okt 2016 20 dec 2016afgesloten
5610-81