Inhoud

Dankzij dit erkenningsnummer verkrijg je de bevoegdheid om stookoliebranders af te stellen.
De geldigheidsduur van het erkenningsnummer bedraagt 5 jaar.

Praktisch

september
80

Voorkennis is niet vereist.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Certificaat vloeibare brandstof (T.V.-nummer) wordt momenteel niet ingericht. Indien Certificaat vloeibare brandstof (T.V.-nummer) weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Certificaat vloeibare brandstof (T.V.-nummer) bij Qrios aangeboden wordt.

1891-48