Inhoud

Dankzij dit erkenningsnummer verkrijg je de bevoegdheid om stookoliebranders af te stellen.
De geldigheidsduur van het erkenningsnummer bedraagt 5 jaar.

Praktisch

september
80

Voorkennis is niet vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Certificaat vloeibare brandstof (T.V.-nummer)   Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus KCST Sint-Truidenmaandag 18:30 - 21:50 19 feb 2018 09 mei 2018inschrijven
 woensdag 18:30 - 21:50 19 feb 2018 09 mei 2018inschrijven
1891-48