Inhoud

  • Na het slagen voor deze opleiding verkrijg je de erkenning ‘technicus vloeibare brandstof’.
  • Erkende technici in het Vlaamse Gewest hebben een persoonlijk erkenningsnummer.
  • Het erkenningsnummer begint met de letters TV, gevolgd door 5 cijfers voor vloeibare brandstof (bv. TV12459).
  • Ieder jaar wordt er ook een cursus gegeven om deze erkenning te verlengen (5 jaar geldig).

Praktisch

oktober
80

Voorkennis is niet vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Certificaat vloeibare brandstof (T.V.-nummer)     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus KCST Sint-Truiden Toon lesmomenten 18:30 - 22:10 09 okt 2018 18 dec 2018inschrijven
1891-48