Inhoud

 • Je leert courante ferro-, non-ferrometalen en kunststoffen onderscheiden
 • Je oefent in het uivoeren van metingen en aftekenen van werkstukken
 • Je leert demontage- en montagetechnieken toepassen
 • Je leert snijgereedschap kiezen en aan de hand van tabellen snijsnelheden kiezen.
 • Qrios vertelt je hoe je de onderhoudsvoorschriften moet toepassen, globale en persoonlijke beschermingsmiddelen dient te gebruiken
 • Je leert met een tafel- en handboormachine in verschillende materialen boren
 • Je oefent in het aanbrengen van draden in buizen en goten
 • Je leert schema’s van residentiële elektrische installaties te gebruiken
 • Je leert schakelaars, wandcontactdozen en aansluitdozen voor toestellen plaatsen en aansluiten
 • Je leert de componenten in een verdeelbord plaatsen, verbinden en aansluiten
 • Je oefent in het opzoeken en herstellen van defecten of fouten in een elektrische installatie, met behulp van een schema
 • Je leert een thermostaat, armatuur, meterkast, ... plaatsen en aansluiten
 • Je leert stroomkringen en voedingsspanning etiketteren
 • Qrios traint je in het maken van sleuven in muren, wanden en vloeren 
 • Je leert tevens hoe deze na de werken terug dicht te metselen
 • Je oefent in het verlenen van assistentie bij de keuring van een installatie

Praktisch

september
modules van 40, 60, 80 en 120 lesuren, totaal 640 lesuren

Voor de startmodule is geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Installateur domotica Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus KCST Sint-Truidendinsdag 18:30 - 22:10 06 sep 2016 06 jun 2017afgesloten
 donderdag 18:30 - 22:10 06 sep 2016 06 jun 2017afgesloten
5505-73