Inhoud

 • Je leert elektriciteits- en bedradingschema’s lezen
 • Je leert voorbereidende installatiewerken uitvoeren
 • Je oefent in het plaatsen van kabelgoten en leert kabels trekken
 • Je leert industriële elektrische componenten, klemmenkasten, verschillende soorten borden, ... plaatsen en aansluiten.
 • Na het plaatsen, word je getraind in het controleren van de installatie, opsporen en herstellen van fouten
 • Qrios maakt je wegwijs in diverse materialen en het onderhoud hiervan.
 • Je oefent in het bereiken van een vooropgesteld resultaat, binnen een bepaalde tijd en budget, et in achtneming van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden
 • Qrios wijst je op de gevaren van elektrische energie. Je leert in dit kader de veiligheidsnormen en reglementering naleven
 • Je leert technische tekeningen lezen
 • Je traint in handvaardigheid voor de beheersing van het smeltbad tijdens het lassen. Je leert over de meest voorkomende las- en soldeerprocedés
 • Je leert diverse machines bedienen en het juiste snijdgereedschap kiezen voor metaalbewerking
 • Je leert schakelaars, wandcontactdozen, een verdeelkast, verlichtingstoestellen, ... plaatsen en aansluiten
 • Je oefent in het monteren van goot- en draagsystemen
 • Je leert buizen en kabels leggen, maar ook nummeren
 • Je leert signaliserings- en bedieningsapparatuur, meet- en regelapparatuur, nood- en beveiligingsapparatuur, pneumatische componenten, verbruikers, junctieboxen, ... plaatsen en aansluiten

Praktisch

september
Modules van 40, 80 en 160 lesuren, totaal 720 lesuren

Voor de startmodule is geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Industrieel elektrotechnisch installateur wordt momenteel niet ingericht. Indien Industrieel elektrotechnisch installateur weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Industrieel elektrotechnisch installateur bij Qrios aangeboden wordt.

5496-64