• Je leert diverse wiskundige bewerkingen uitvoeren, complexe getallen toepassen en lineaire stelsels oplossen
 • Je oefent in het toepassen van poolcoördinaten en cilindrische coördinaten
 • Je leert elektrische schema’s lezen, analyseren, tekenen en simuleren. Je leert parameters in elektrische schema’s berekenen
 • Je oefent met rekenblad, tekstverwerker en presentatietechnieken voor verslaggeving
 • Je leert de meetgegevens van een geautomatiseerd proces integreren in een courant softwarepakket
 • Qrios verklaart je elementaire begrippen uit de sterkteleer
 • Je leert meetkundige problemen analyseren en oplossen
 • Je leert goniometrische, exponentiële en logaritmische functies analyseren en grafisch voorstellen
 • Qrios traint je in het dimensioneren van hydraulische en pneumatische componenten
 • Je leert hoe je een geautomatiseerde installatie kan optimaliseren
 • Qrios verschaft je een basiskennis van robots en licht robotprogrammering toe
 • Je leert storingen in aandrijfsystemen, frequentiesturingen en motoren oplossen
 • Je oefent in het raadplegen van verschillende normen, voorschriften en bronnen
 • Je leert een projectdossier aanleggen, planmatig werken, kwaliteits-, onderhouds- en milieueisen integreren, offertes beoordelen en het project mondeling presenteren
 • Je neemt het Algemeen Reglement ArbeidsBescherming (ARAB) onder de loep en leert de basis hiervan toepassen
 • Je leert de principes van de werking van een elektrische motor en generator verduidelijken, aan de hand van het verschijnsel magnetisme

Volgende modules worden aangeboden: PLC, geïntegreerd automatiseringsproces, beheer automatiseringsproces en pneumatica, electropneumatica in de automatisering.

september, januari
modules van 40 en 80 lesuren
 • ofwel beschikken over een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs 
 • ofwel beschikken over een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden 
 • ofwel slagen in een door het centrum georganiseerde toelatingsproef 

 

De opleiding Graduaat bedrijfsautomatisatie wordt momenteel niet ingericht. Indien Graduaat bedrijfsautomatisatie weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Graduaat bedrijfsautomatisatie bij Qrios aangeboden wordt.