Inhoud

  • Je leert eenvoudig metselwerk uitvoeren. Het gaat daarbij om half- en éénsteense muren. Later in de opleiding schakel je over naar spouwmuren, met de bijhorende vocht- en thermische isolatie
  • Bij de constructie van een gebouw komt in haast elke fase metselwerk te pas. Qrios brengt je dus evengoed op de hoogte van grond- en funderingswerken, dakconstructies, betonblokken, geprefabriceerde bouwelementen, als de typische baksteen waarmee het beroep sterk geassocieerd wordt.
  • Je leert mortel en lijmmortel aanmaken
  • Je oefent in het schetsen van werktekeningen en deze vervolgens gebruiken
  • Je onderzoekt hoe je de werkplek het meest praktisch en ergonomisch kan inrichten. Je leert daarbij afval en restproducten correct sorteren en opslaan
  • Je leert werken met verschillende gereedschappen en beschermingsmiddelen
  • Qrios legt je uit hoe je deze ‘tools’ optimaal kan onderhouden

Praktisch

zie lessenrooster
160

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Opgaand metselwerk     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus VSPW Hasseltwoensdag Toon lesmomenten 18:15 - 22:20 23 jan 2019 05 jun 2019inschrijven
1856-13