Inhoud

Je leert een ondergrond voor binnenbepleistering voorbereiden:

 • stellingen vormvast en waterpas opbouwen  

 • ondergronden voor binnenbepleistering evalueren  

 • ondergronden voor binnenbepleistering schoonmaken  

 • een elektrische installatie tegen binnenbepleistering beschermen  

 • grondlagen voor binnenbepleistering leggen  

 • wapeningsnetten voor binnenbepleistering plaatsen  

 • een pleisterlaag voor binnenbepleistering uitlijnen  

Je leert een binnenbepleistering uitvoeren:

 • pleisterspecie voor binnenbepleistering aanmaken  

 • pleisterdragers voor binnenbepleistering plaatsen  

 • geleiders voor binnenbepleistering plaatsen  

 • eenlagig binnenpleisterwerk uitvoeren  

 • tweelagig binnenpleisterwerk uitvoeren  

 • naden en hoeken bij binnenpleisterwerk afwerken  

 •  een binnenbepleistering afwerken  

Praktisch

september
120

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Binnenbepleistering     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus VSPW Hasselt Toon lesmomenten 18:15 - 22:20 03 sep 2018 04 dec 2018inschrijven
1933-90