Inhoud

Herstellen:

  • het vervormde onderdeel vormgeven  

  •  planeren  

  • plaatwerkgedeelten uitstukken en vervangen  

  •  afwerken  

  • kunststof vormgeven  

Koetswerkpanelen demonteren en monteren:  

  • het te vervangen gedeelte/onderdeel demonteren  

  • de direct omliggende delen klaarmaken  

  •  het nieuwe gedeelte/onderdeel plaatsen  

  •  afwerken  

  •  kunststof demonteren en monteren  

Praktisch

september
80 - 120 of 160 lestijden

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Plaatslager     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus TIKB Houthalenwoensdag Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 05 sep 2018 05 jun 2019inschrijven
1929-86