Spaans Breakthrough 1.1

In het eerste niveau leer je je stap voor stap uitdrukken in het Spaans, zonder dat enige voorkennis vereist is! De grammatica en woordenschat die behandeld worden zijn gebaseerd op situaties uit het dagelijkse leven en zijn meteen bruikbaar in de praktijk. De vier vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) komen vanaf het eerste moment aan bod. 

We besteden extra aandacht aan het spreken van de Spaanse taal zodat je je kan behelpen en kan uitdrukken in veelvoorkomende situaties. Na deze basiscursus beschik je over een brede basis en kan je je reeds goed uitdrukken in het Spaans. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A1.

Inhoud

 • jezelf voorstellen
 • je familie voorstellen
 • informatie vragen
 • te eten bestellen in een restaurant
 • de weg vragen en uitleggen
 • het weer beschrijven
 •  … 

Praktisch

september (instap in januari mogelijk)
120

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Spaans Breakthrough 1.1 Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus de helix Maasmechelenwoensdag 18:30 - 21:35 07 sep 2016 07 jun 2017afgesloten
 donderdag 18:30 - 21:35 26 jan 2017 08 jun 2017afgesloten
 donderdag 18:30 - 21:35 08 sep 2016 08 jun 2017afgesloten
Campus KCST Sint-Truidenwoensdag 13:30 - 16:35 07 sep 2016 07 jun 2017afgesloten
 woensdag 18:15 - 21:20 07 sep 2016 07 jun 2017afgesloten
Campus TIKB Houthalendinsdag 18:00 - 21:30 06 sep 2016 17 jan 2017afgesloten
Campus VIIO Tongerendinsdag 18:30 - 21:35 06 sep 2016 06 jun 2017afgesloten
Campus WICO Maaseikdinsdag 18:30 - 21:35 06 sep 2016 06 jun 2017afgesloten
Campus WICO Peermaandag 18:30 - 21:35 05 sep 2016 12 jun 2017afgesloten
Campus WICO Salvator Hamont-Achelwoensdag 18:30 - 21:35 07 sep 2016 07 jun 2017afgesloten
Campus WICO Sint-Maria Neerpeltdonderdag 18:30 - 21:35 08 sep 2016 08 jun 2017afgesloten
1226-62

Spaans Waystage 1.2

Je bent geen beginner meer en verrijkt je talenkennis aan de hand van lees-, luister-, schrijf- én spreekoefeningen. Je kan op een eenvoudige manier spreken over vertrouwde onderwerpen. U begrijpt en gebruikt alledaagse uitdrukkingen. Je kan eenvoudige informatie uitwisselen over je achtergrond, je directe omgeving of over onderwerpen die van persoonlijk belang zijn. Je kan je onmiddellijke omgeving beschrijven en meer vertellen over bijvoorbeeld je werk of je persoonlijke interesses. Verder leer je uitleggen hoe je dag is ingedeeld en wat je in het verleden hebt gedaan.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A2.

Inhoud

 • praten over jezelf
 • praten over je familie
 • praten over je je hobby's
 • op restaurant gaan
 • boodschappen doen
 • de weg vragen
 • een woning zoeken
 • het openbaar vervoer gebruiken
 • een dokter om hulp vragen
 • eenvoudige conversaties voeren
 • vervolg basiswoordenschat
 • vervolg basisgrammatica
 • ...

Praktisch

september (instap in januari mogelijk)
120

Breakthrough 1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Spaans Waystage 1.2 Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus de helix Maasmechelendonderdag 18:30 - 21:35 08 sep 2016 08 jun 2017afgesloten
 donderdag 18:30 - 21:35 26 jan 2017 08 jun 2017afgesloten
Campus KCST Sint-Truidenmaandag 18:15 - 21:20 05 sep 2016 05 jun 2017afgesloten
 woensdag 13:30 - 16:35 07 sep 2016 07 jun 2017afgesloten
Campus TIKB Houthalenmaandag 18:15 - 21:20 05 sep 2016 05 jun 2017afgesloten
Campus VIIO Tongerenmaandag 18:30 - 21:35 05 sep 2016 05 jun 2017afgesloten
Campus WICO Salvator Hamont-Acheldinsdag 18:30 - 21:35 06 sep 2016 06 jun 2017afgesloten
1227-63

Spaans Threshold 2.1

In het begin van het derde niveau beschik je al over een zeer goede basis, je kan al conversaties voeren in het dagelijkse leven over verschillende onderwerpen, je kan jezelf al goed uitdrukken in het Spaans! De grammatica van de afgelopen 2 jaren wordt interactief herhaald en opgebouwd. Ook de woordenschat wordt geleidelijk aan uitgebreid aan de hand van lees- en luisteroefeningen. De vier vaardigheden (spreken, lezen, luisteren, schrijven) komen zo veel mogelijk aan bod! Jezelf spontaan uitdrukken in het Spaans? Dat leer je in Threshold 2.1!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

 • Je werkt rond de volgende onderwerpen:
  • officiële instanties
  • vrije tijd
  • onthaal
  • klimaat
  • wonen
  • jezelf in de wereld
  • communicatie op het werk
 • Spaanse cultuur
 • een discussie voeren
 • meningen vragen / geven
 • ideeën uitwisselen 
 • ...

Praktisch

september
120

Waystage 1.2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Spaans Threshold 2.1 Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus de helix Maasmechelenmaandag 18:30 - 21:35 05 sep 2016 05 jun 2017afgesloten
Campus KCST Sint-Truidenwoensdag 18:15 - 21:20 07 sep 2016 07 jun 2017afgesloten
Campus TIKB Houthalenwoensdag 18:15 - 21:20 07 sep 2016 07 jun 2017afgesloten
Campus WICO Maaseikdonderdag 18:30 - 21:35 08 sep 2016 08 jun 2017afgesloten
Campus WICO Salvator Hamont-Achelmaandag 18:30 - 21:35 05 sep 2016 12 jun 2017afgesloten
1228-64

Spaans Threshold 2.2

Gewapend met een stevige kennis en toepasvaardigheid van het taalsysteem gaan je aan de slag in de meest diverse en veelzijdige taalsituaties. Je traint luister- en leesvaardigheid en je verwert strategieën voor spreken en schrijven. Je kan je in vertrouwde situaties al redelijk uit de slag trekken, maar het ontbreekt je nog aan woordenschat, oefening en spontaniteit? In deze module worden je woordenschat, grammatica en spreekdurf verder aangescherpt. Spontaan en zelfstandig in het Spaans? Het lukt je nu meer dan “redelijk”!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

 • Onderwerpen die aan bod komen zijn
  • consumptie
  • leefomstandigheden
  • gezondheid
  • communicatie op het werk
  • informatie geven en vragen
 • Je leert
  • verslag uitbrengen over dagelijkse gebeurtenissen
  • samenvattingen maken van teksten en nieuwsfeiten
  • een standpunt innemen en dit verwoorden

 

Praktisch

september
120

Threshold 2.1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Spaans Threshold 2.2 Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus KCST Sint-Truidenmaandag 18:15 - 21:20 05 sep 2016 05 jun 2017afgesloten
Campus WICO Peerdinsdag 18:30 - 21:35 06 sep 2016 06 jun 2017afgesloten
Campus WICO Salvator Hamont-Achelwoensdag 18:30 - 21:35 07 sep 2016 07 jun 2017afgesloten
1229-65

Spaans Threshold 2.3

In de vijfde module word je stilaan vlotter in het spreken en begrijpen van de Spaanse taal. De grammatica van de afgelopen jaren wordt op een interactieve manier opgefrist en uitgebreid met nieuwe thema’s. Je maakt verder kennis met gebruiken en tradities in Spaanstalige landen en het wordt steeds gemakkelijker om de kernboodschap te achterhalen van een een artikel, een reportage of Spaanse film.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

 • uitbreiding grammatica
 • uitbreiding woordenschat
 • conversaties over je leef- en werksituatie
 • eigen wensen en gedachten te verwoorden
 • de mening van je gesprekspartner vragen
 • ...

Praktisch

september
120

Threshold 2.2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Spaans Threshold 2.3 Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus TIKB Houthalendonderdag 18:15 - 21:20 08 sep 2016 08 jun 2017afgesloten
Campus VIIO Tongerenwoensdag 18:30 - 21:35 07 sep 2016 07 jun 2017afgesloten
Campus WICO Peerdinsdag 18:30 - 21:35 06 sep 2016 06 jun 2017afgesloten
Campus WICO Salvator Hamont-Acheldonderdag 18:30 - 21:35 08 sep 2016 08 jun 2017afgesloten
1230-66

Spaans Threshold 2.4

Je begrijpt vlot het merendeel van wat je leest en hoort. Je kan je spontaan, correct en vlot uitdrukken, maar je woordenschat rond specifieke thema’s en de finesses van de Spaanse taal kunnen nog uitgebreid worden? In alle lessen staat interactie centraal en ligt de nadruk op het communicatieve aspect, zonder de drie andere vaardigheden (schrijven, lezen en luisteren) te verwaarlozen. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B1.

Inhoud

 • Vanuit leesteksten, luisterdocumenten en artikels worden woordenschat en thema’s ter discussie aangereikt.
 • Je leert je mening nuanceren en op een “degelijke” manier communiceren.
 • Het is de bedoeling dat je op het einde van deze module alle grammaticale aspecten van de taal beheerst, dat je uitspraak verfijnd is en dat je gesprekken voert tegen een redelijk vlot spreektempo.

Praktisch

september
120

Threshold 2.3 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Spaans Threshold 2.4 wordt momenteel niet ingericht. Indien Spaans Threshold 2.4 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Spaans Threshold 2.4 bij Qrios aangeboden wordt.

1231-67

Spaans Vantage 3.1

De focus in deze module ligt op het spreken en luisteren. Je leert mondeling informatie te vragen en te geven, samen te vatten, instructies te geven, je beleving en je mening te uiten. Je kan al relatief lang aan het woord blijven. Je spreekt behoorlijk correct, vlot en je intonatie varieert in zeker mate. Je spreektempo benadert al dicht dat van de moedertaalspreker en je formuleert je boodschap adequaat. Je uitspraak levert nog zelden begripsproblemen op. 

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B2.

Inhoud

 • je leert gestructureerd spreken over onderwerpen die vallen binnen je interessesfeer en ervaringswereld
 • je kan een presentatie geven
 • je kan discussiëren over bepaalde thema’s
 • grammaticale uitleg is louter ter ondersteuning
 • ...

Praktisch

september
120

Threshold 2.4 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Spaans Vantage 3.1 Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus de helix Maasmechelenwoensdag 18:30 - 21:35 07 sep 2016 07 jun 2017afgesloten
Campus KCST Sint-Truidenmaandag 13:30 - 16:35 05 sep 2016 05 jun 2017afgesloten
Campus WICO Salvator Hamont-Acheldonderdag 18:30 - 21:35 08 sep 2016 08 jun 2017afgesloten
1232-68

Spaans Vantage 3.2

Met de module Vantage 2 leer je echte talige zelfstandigheid. Het meest opvallende kenmerk van de taalbeheersing is dat je als taalgebruiker adequaat kan inspelen op de communicatiesituaties en weinig hinder ondervindt van talige beperkingen. De te lezen teksten op dit niveau kunnen impliciete informatie bevatten en al zeer complex gestructureerd zijn. De te lezen teksten op dit niveau kunnen impliciete informatie bevatten en al zeer complex gestructureerd zijn.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met B2.

 

 

Inhoud

Je leert

 • hoofdgedachten te vinden en gedachtegangen te volgen
 • specifieke informatie zoeken
 • alle gegevens te begrijpen in een rijk aanbod van authentieke teksten
 • schriftelijk informatie te vragen en te geven
 • instructies en verslagen te schrijven
 • notities te nemen ter voorbereiding van een verslag
 • het uiten van een mening of een standpunt en/of het vragen ernaar schriftelijk onder te knie te krijgen
 • ... 

Praktisch

september
120

Vantage 3.1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Spaans Vantage 3.2 Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus WICO Salvator Hamont-Acheldinsdag 18:30 - 21:40 05 sep 2016 05 jun 2017afgesloten
1233-69

Spaans Effectiveness 4.1

Je werkt aan de mondelinge vaardigheden spreken en luisteren. We werken enkel met authentieke teksten en onderwerpen die betrekking hebben op je werk en persoonlijke interesses alsook de cultuur in Spaanstalige gebieden. Uit de dagdagelijkse realiteit krijg je tal van lees- en luisteroefeningen aangereikt die bedoeld zijn om je woordenschat steeds verder uit te breiden. Lezen, luisteren en schrijven dus om je genuanceerder en vlotter te kunnen uitdrukken. Ten slotte wordt jouw zelfinbreng ook aangewakkerd: je brengt zelf thema’s aan (met voorbereiding).

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met C1.

Inhoud

 • je leert naast het mondeling vragen en geven van informatie en samenvatten
 • je leert mondeling instructies geven
 • je leert je beleving en je mening of standpunt mondeling verwoorden
 • je leert de hoofdgedachte achterhalen en van een mondelinge instructie alle gegevens begrijpen
 • je leert je een mening vormen over bijvoorbeeld een lezing of een film
 • Je praat en hoort over een brede waaier van onderwerpen
 • ...

Praktisch

september
120

Vantage 3.2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Spaans Effectiveness 4.1 Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus de helix Maasmechelenwoensdag 18:30 - 21:35 07 sep 2016 07 jun 2017afgesloten
Campus WICO Peermaandag 18:30 - 21:35 05 sep 2016 12 jun 2017afgesloten
1234-70

Spaans Effectiveness 4.2

Je werkt aan de schriftelijke vaardigheden lezen en schrijven. Je kunt zonder veel moeite vlot en spontaan communiceren, ook over meer complexe onderwerpen. Je taalgebruik is steeds nauwkeuriger en je kan je desgewenst toespitsen op specifieke vakgebieden. Je bent in staat fijnere betekenisnuances te vatten en je kan langere en meer ingewikkelde teksten begrijpen en er de impliciete betekenis van achterhalen. Ook een uiteenzetting houden met het afwegen van voor- en nadelen behoort tot de uitdagingen. 

Cursisten op dit niveau bezitten een aanzienlijke woordkennis en beheersen het grammaticale systeem in die mate dat zij hun kennis vooral willen toepassen en oefenen. De correcte toepassing van grammatica en het gebruik van het juiste woord wordt hier aangemoedigd en verder uitgediept.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met C1.

Inhoud

 • je leert in zakelijke brieven of handleidingen de hoofdgedachte achterhalen en in geschreven instructies alle gegevens begrijpen
 • je leert je een mening vormen over wat je leest, over een column of een literaire tekst
 • je leert ook hoe je je mening schriftelijk moet verwoorden
 • je leert een sollicitatiebrief, instructies en bijdragen schrijven
 • je leest en schrijft over een brede waaier van onderwerpen
 • ...

Praktisch

september
120

Effectiveness 4.1 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Spaans Effectiveness 4.2 wordt momenteel niet ingericht. Indien Spaans Effectiveness 4.2 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Spaans Effectiveness 4.2 bij Qrios aangeboden wordt.

1235-72