Inhoud

  • je leert naast het mondeling vragen en geven van informatie en samenvatten
  • je leert mondeling instructies geven
  • je leert je beleving en je mening of standpunt mondeling verwoorden
  • je leert de hoofdgedachte achterhalen en van een mondelinge instructie alle gegevens begrijpen
  • je leert je een mening vormen over bijvoorbeeld een lezing of een film
  • Je praat en hoort over een brede waaier van onderwerpen
  • ...

Praktisch

september
120

Vantage 3.2 of niveautest

Lessenrooster / inschrijven

Engels Effectiveness 4.1     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus KCST Sint-Truidendinsdag Toon lesmomenten 18:15 - 21:20 04 sep 2018 04 jun 2019inschrijven
Campus TIKB Houthalen Toon lesmomenten 08:45 - 11:50 06 sep 2018 06 jun 2019inschrijven
Campus WICO Kleine Brogelvrijdag Toon lesmomenten 08:45 - 11:50 07 sep 2018 07 jun 2019inschrijven
1204-40