Inhoud

Je leert

 • Duidelijke instructies volgen (bv. bij het bereiden van een dessert) 
 • Een klachten- en/of lezersbrief schrijven 
 • Een recept schrijven 
 • Een bestaande ruimte beschrijven 
 • Een werkelijke of verbeelde gebeurtenis beschrijven 
 • Een samenvatting schrijven op basis van authentiek tekstmateriaal 
 • Een verslag schrijven van een welbepaalde gebeurtenis 
 • Akkoord gaan met de mening van anderen, of net beargumenteren waarom je niet akkoord gaat 
 • Informatie en instructies uit authentiek leesmateriaal begrijpen, samenvatten en interpreteren 
 • Gevoelens verwoorden en vergelijken 
 • Poëzie en liedjes begrijpen, interpreteren en appreciëren 
 • Specifieke uitdrukkingen in context begrijpen en gebruiken 
 • Specifieke grammaticale constructies in context begrijpen en gebruiken

Praktisch

Richtgraad 3 bevat twee modules: Vantage 3.1 mondeling en Vantage 3.2 schriftelijk.

Je kan kiezen voor het mondelinge of het schriftelijke traject, of je kan beide trajecten combineren.

Je kan deze module in verschillende trajecten volgen:

 • standaardtraject: 1 of 2 lesmomenten/week of weekend
 • intensief traject: 4 of 5 voormiddagen/week
 • verkort traject: voor cursisten die de leerstof sneller verwerken
 • verlengd traject: voor cursisten die meer verwerkingstijd nodig hebben

Let op: niet elke campus biedt alle trajecten aan. Informeer hierover bij het Huis van het Nederlands of in één van onze secretariaten.

120

Threshold 2.4 schriftelijk.

Lessenrooster / inschrijven

Voor het volledige aanbod van deze cursus, neem contact op met een Qrios-campus in je buurt via dit contactformulier.