Inhoud

Je leert 
 • Karakters beschrijven en mensen typeren 
 • Een interview afnemen over persoonlijkheden en karaktereigenschappen 
 • Je eetgewoontes (en die van je medecursisten) in vraag stellen 
 • Voedingsgewoontes met elkaar vergelijken 
 • Ke mening over consumptiegewoontes vormen en beargumenteren 
 • Vervelende gewoontes en ergernissen benoemen en bediscussiëren 
 • De redenen ontdekken waarom de Belg een baksteen in de maag heeft 
 • De sociale zekerheid in België onder de loep nemen 
 • Het gezondheidssysteem in België en eigen land met elkaar vergelijken 
 • Filosoferen over de geneeskunde van de toekomst 
 • Culturele verschillen durven benoemen, interpreteren en becommentariëren 
 • Duidelijke instructies geven (bv. bij het gebruik van huishoudelijke apparaten) 
 • Een verslag doen van een specifieke gebeurtenis 
 • Verhalen vertellen 
 • Akkoord gaan met de mening van anderen, of net beargumenteren waarom je niet akkoord gaat 
 • Een telefoongesprek in context voeren 
 • Informatie en instructies uit authentiek audio- en beeldmateriaal begrijpen, samenvatten en interpreteren 
 • Gevoelens verwoorden en vergelijken 
 • Poëzie en liedjes begrijpen, interpreteren en appreciëren 
 • Specifieke uitdrukkingen in context begrijpen en gebruiken 
 • Specifieke grammaticale constructies in context begrijpen en gebruiken

Praktisch

Richtgraad 3 bevat twee modules: Vantage 3.1 mondeling en Vantage 3.2 schriftelijk.

Je kan kiezen voor het mondelinge of het schriftelijke traject, of je kan beide trajecten combineren.

Je kan deze module in verschillende trajecten volgen:

 • standaardtraject: 1 of 2 lesmomenten/week of weekend
 • intensief traject: 4 of 5 voormiddagen/week
 • verkort traject: voor cursisten die de leerstof sneller verwerken
 • verlengd traject: voor cursisten die meer verwerkingstijd nodig hebben

Let op: niet elke campus biedt alle trajecten aan. Informeer hierover bij het Huis van het Nederlands of in één van onze secretariaten.

120

Threshold 2.4 mondeling.

Lessenrooster / inschrijven

Voor het volledige aanbod van deze cursus, neem contact op met een Qrios-campus in je buurt via dit contactformulier.