Richtgraad 2

Je wilt je elementaire kennis Nederlands verder uitbreiden? Tijdens deze modules oefen je het Nederlands in dagdagelijkse situaties. Je vertrekt van een sterke basiskennis en leert veel woorden voor verschillende contexten. Je wordt aangemoedigd om ook op een hoger niveau zo correct mogelijk te praten en schrijven. Conversatie wordt nog belangrijker in de les en wordt permanent geëvalueerd. Na deze richtgraad kan je Nederlands heel goed begrijpen en kan je jezelf uitdrukken met een gevarieerde woordenschat en complexere zinsstructuren.

 

Grid List

Richtgraad 2

Nederlands Threshold 2.1

In Threshold 1 (2.1) leer je luisteren naar langere en moeilijkere dialogen en nieuwsfragmenten. Je leert vrij spreken over verschillende onderwerpen. Je leert de belangrijkste ideeën zoeken in een langere tekst. Je leert ook formele brieven schrijve...
Lees meer

Nederlands Threshold 2.2

Je leert luisteren, lezen, verstaanbaar spreken en correct schrijven met realistische taken en authentiek materiaal. In Threshold 2 (2.2) leer je communiceren in verschillende concrete en vertrouwde situaties. Je leert informatie vragen en geven over...
Lees meer

Nederlands Threshold 2.3

In 2.3 oefen je verder in luisteren, lezen, verstaanbaar spreken en correct schrijven. Hierbij werk je aan realistische opdrachten die aangepast zijn aan jouw interesses en leefwereld. Je gebruikt authentiek materiaal: artikels uit kranten en tijdsch...
Lees meer

Nederlands Threshold 2.4

In 2.4 oefen je verder in luisteren, lezen, verstaanbaar spreken en correct schrijven. Hierbij werk je aan realistische opdrachten die aangepast zijn aan jouw interesses en leefwereld. Je gebruikt authentiek materiaal: artikels uit kranten, tijdschri...
Lees meer

Nederlands Geletterdheidsmodule: spreken

Deze module is voor alle cursisten die extra Nederlands willen oefenen op niveau richtgraad 2. Je leert communiceren over vertrouwde alledaagse en niet-alledaagse zaken. Je kan redelijk vloeiend een heldere beschrijving/presentatie geven van verschei...
Lees meer

Nederlands Geletterdheidsmodule: schrijven

Wil jij beter leren schrijven? In deze nieuwe module leer je heldere, beknopte, eenvoudige, gestructureerde teksten, brieven en verslagen schrijven en samenvattingen maken.  Deze module bestaat uit 40 lesuren.    ...
Lees meer