Inhoud

  • Naast de basistechnieken experimenteer en ontdek je meer mogelijkheden en technieken. 
  • Naast bloemen en planten verwerk je ook andere materialen in een bloemstuk zoals papier, linten, kunststof, recyclagemateriaal, metaal, … 
  • Je leert vegetatief materiaal drogen op zowel een natuurlijke manier als met hulpmiddelen om dit vervolgens te verwerken in bloemstukken. 
  • Je leert bijzondere afwerkingstechnieken alsook het werken met houdbaarheidsverlengende producten.

Praktisch

september
80

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Creatief bloemschikken   Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus de helix Maasmechelenwoensdag 18:30 - 22:00 06 sep 2017 06 jun 2018inschrijven
1076-9