Inhoud

  • Je leert een client-servernetwerk installeren
  • Je oefent in het opstellen van policy’s en aanmeldingsscripts
  • Je leert netwerkbronnen delen en beveiligen
  • Je oefent in het uitvoeren van eigen netwerkbeheer
  • Je leert de netwerkmonitoringtool gebruiken
  • Qrios vertelt je meer over het DLNA protocol
  • Je leert pc’s van op afstand beheren
  • Je leert een back-up maken en terugzetten
  • Je oefent in het aanmaken van gebruikers en groepen

Praktisch

september, januari
60

Netwerken 1 Thuisnetwerken

Lessenrooster / inschrijven

1700-51