Access | module 1

In module 1 worden de basisprincipes aangeleerd van Access. Hiermee kan je al een aardig stuk uit de voeten om aan dataverwerking te doen. Je leert alle aspecten van een standaard databank onder de knie te krijgen.

Inhoud

 • Algemene. inleiding databanken in Access
 • Tabellen + Veldeigenschappen
 • Sorteren, zoeken en filters
 • Een query maken
 • Formulieren, keuzelijsten, keuzeknoppen, groepsvakken
 • Rapporten

Praktisch

september, januari
60

Basiskennis PC.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Access 1 wordt momenteel niet ingericht. Indien Access 1 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Access 1 bij Qrios aangeboden wordt.

1621-69

Access | module 2

In de module Access 2 besteden we veel aandacht aan het opstellen van een relationele databank. We leren je hoe je geavanceerde formulieren en rapporten kan aanmaken en hoe je complexe query's en rapporten dient aan te maken. 

Inhoud

 • Normalisatie van gegevens
 • Relaties tussen verschillende tabellen
 • Query’s met meerdere tabellen
 • Tabbesturingselementen
 • Draaitabellen
 • Macro’s en knoppen
 • Schakelborden
 • Eenvoudige integratie tussen Word/Excel en Access
 • ...

Praktisch

september, januari
60

Access 1.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Access 2 wordt momenteel niet ingericht. Indien Access 2 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Access 2 bij Qrios aangeboden wordt.

1622-70

Access | module 3

Doel van deze cursus is het kunnen gebruik maken van de programmeertaal “Visual Basic for Applications” oftewel “VBA” om databanken in Access naar je hand te zetten. Er worden de beginselen van het programmeren aangeleerd die aan de hand van oefeningen naar de praktijk worden omgezet.

Inhoud

 • Zelf schakelborden maken
 • Actieknoppen op formulieren programmeren
 • Gebruik van code bij gebeurtenissen achter de verschillende controls op een formulier
 • Databanken beveiligen
 • Werken met ADODB en DAO
 • Via VBA gegevens uitwisselen met Word en Excel

Praktisch

september, januari
60

Access 2.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Access 3 wordt momenteel niet ingericht. Indien Access 3 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Access 3 bij Qrios aangeboden wordt.

1623-71

Access | module 4

Doel van deze cursus is het kunnen gebruik maken van de programmeertaal “Visual Basic for Applications” oftewel “VBA” om databanken in Access naar je hand te zetten. Er worden de beginselen van het programmeren aangeleerd die aan de hand van oefeningen naar de praktijk worden omgezet.

Inhoud

 • Zelf schakelborden maken
 • Actieknoppen op formulieren programmeren
 • Gebruik van code bij gebeurtenissen achter de verschillende controls op een formulier
 • Databanken beveiligen
 • Werken met ADODB en DAO
 • Via VBA gegevens uitwisselen met Word en Excel

Praktisch

september, januari
60

Access 3.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Access 4 wordt momenteel niet ingericht. Indien Access 4 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Access 4 bij Qrios aangeboden wordt.

1624-72