Inhoud

HBO5-opleidingen:

 • zijn sterk praktijkgericht;
 • reiken je de vereiste kwalificaties voor de arbeidsmarkt aan;
 • zijn flexibel en laten je toe een eigen studietraject te ontwikkelen;
 • gaan door in dag-, avond- of weekendonderwijs;
 • geven je de mogelijkheid om via een aangepast traject verder te studeren in een professionele bachelor;
 • geven heroriënteerders een nieuwe kans op succesvolle studies;
 • kunnen je beroepscarrière een nieuwe wending geven;
 • zijn laagdrempelig met een nauw contact tussen cursisten en lectoren.

Qrios biedt volgende HBO5-opleidingen aan:

Praktisch

verschillende startmomenten gedurende het schooljaar
afhankelijk van de gekozen opleiding

Om toegelaten te worden tot het hoger beroepsonderwijs moet je minstens 16 jaar zijn en beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens drie jaar behaald is;
 • een diploma van het secundair onderwijs;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van bachelor of master;
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma’s. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het centrumbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger professioneel onderwijs dan wel het academisch onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs.

Personen die 18 jaar zijn en geen studiebewijs kunnen voorleggen, kunnen toch instappen mits het afleggen van een toelatingsproef.

Lessenrooster / inschrijven

Klik op de opleiding en je wordt naar de betrokken pagina omgeleid.