Inhoud

De nadruk ligt op:

  • het voorbereiden van groenten en fruit;
  • het afwegen en klaarzetten van ingrediënten;
  • een zicht krijgen op de sector met zijn verschillende mogelijkheden.

In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Praktisch

september/januari
40 lestijden

Instapvrije module

Lessenrooster / inschrijven

Basis keuken     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus SINT-MARTINUS Herk-de-stad (Sint-Truidersteenweg 18)dinsdag Toon lesmomenten 09:00 - 13:20 06 nov 2018 28 mei 2019inschrijven
1176-30