Inhoud

De nadruk ligt op:

  • het zelfstandig leren werken;
  • het uitvoeren van bereidingen met binnen- en buitenlandse streekgerechten;
  • het uitvoeren van bereidingen met binnen- en buitenlandse streekproducten.

In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Praktisch

september, januari
80 lestijden

De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules:

  • Dagschotels met vlees en gevogelte
  • Dagschotels met vis
  • Nagerechten

Lessenrooster / inschrijven

1811-65