Inhoud

De nadruk ligt op:

  • Veiligheid en hygiëne naleven;
  • Een HACCP-plan kunnen opstellen;
  • Voorraadbeheer beheersen;
  • Kostprijsberekening;
  • Etikettering;
  • Prijsaffichering;
  • Wetgeving ivm Horeca;

Praktisch

september, januari
80 lestijden

De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules:

  • Je hebt minsten 160 lt gevolgd in het studiegebied Horeca

Lessenrooster / inschrijven

Beheer en organisatie   Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus SINT-MARTINUS Herk-de-stad (Oude Tramweg 5)dinsdag 18:00 - 22:05 23 jan 2018 21 jun 2018inschrijven
1902-59