Inhoud

De nadruk ligt op:

  • het toepassen van de basiscompetenties uit de opleiding hulpkelner;
  • het hanteren van correcte gesproken en geschreven taal;
  • het aannemen van een correcte houding.

In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne en aan beroepshoudingen.

Praktisch

september, januari
160 lestijden

De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules:

  • zaalvoorbereiding en bediening van gasten
  • zaalversnijdingen en –bereidingen
  • drankenkennis, bar en cocktails

Lessenrooster / inschrijven

1819-73