Inhoud

De nadruk ligt op: 

  • het voorbereiden van grondstoffen in een grootkeuken 
  • het machinaal toepassen van verkleiningstechnieken 
  • het verwerken van voedingsmiddelen en de specifieke eigenschappen ervan kennen in de gemeenschapsrestauratie
  • het opstellen van een menuplanning rekening houdend met enkele opgelegde criteria.

 In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Praktisch

Neem voor je individueel traject contact op met de campus: 013 33 88 98
80 lestijden wordt via werkplekleren aangeboden

Instapvrije module

Lessenrooster / inschrijven

1824-78