Inhoud

De nadruk ligt op:

  • de kenmerken van de verschillende wijnen uit de verschillende regio's buiten Frankrijk
  • het beheren van een wijnvoorraad
  • het verkrijgen van meer inzicht in wereldwijnen via het degusteren
  • het professioneel leren wijnproeven.
  • In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Praktisch

september, januari
80 lestijden

De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de module:

  • Algemene wijnkennis

Lessenrooster / inschrijven

1804-58