Inhoud

De nadruk ligt op:

  • de kenmerken van de verschillende wijnen uit de verschillende regio's buiten Frankrijk
  • het beheren van een wijnvoorraad
  • het verkrijgen van meer inzicht in wereldwijnen via het degusteren
  • het professioneel leren wijnproeven.
  • In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Praktisch

september, januari
80 lestijden

De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de module:

  • Algemene wijnkennis

Lessenrooster / inschrijven

Degustatie wereldwijnen   Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus SINT-MARTINUS Herk-de-stad (Oude Tramweg 5)maandag 18:00 - 22:05 22 jan 2018 21 jun 2018inschrijven
1804-58