Inhoud

De nadruk ligt op:

  • de kenmerken van de verschillende wijnen uit de verschillende regio's binnen Frankrijk;
  • het beheren van een wijnvoorraad;
  • het verkrijgen van meer inzicht in Franse wijnen via het degusteren;
  • het professioneel leren wijnproeven.

In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

 

Praktisch

september, januari
80 lestijden

De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de module:

  • Algemene wijnkennis

Cursisten die werken onder het paritair comité 302 (Horeca) kunnen 50% van hun inschrijvingsgeld terugkrijgen indien ze geslaagd zijn voor een module. Meer info via de FAQ.

Lessenrooster / inschrijven

1776-30