Inhoud

De nadruk ligt op:

  • het bereiden en verwerken van suikerproducten;
  • het afwerken van suikerproducten;
  • het bewaren en verpakken van suikerproducten.

In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Praktisch

september, januari
80 lestijden

Instapvrije module

Lessenrooster / inschrijven

1802-56