Inhoud

De nadruk ligt op:

  • het uitstallen van (banket)bakkerij- en aanverwante producten in de etalage of de toonbank;
  • het bewaren en verpakken van (banket)bakkerij- en aanverwante producten;
  • het informeren van de klanten over (banket)bakkerij- en aanverwante producten;
  • het verkopen van de (banket)bakkerij- en aanverwante producten.

In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Praktisch

september, januari
40 lestijden

De cursist beschikt over deelcertificaten van een aantal modules uit het studiegebied VOEDING, cluster bakkerijopleidingen, met een gezamenlijke duur van minstens 160 Lt.

Lessenrooster / inschrijven

1790-44