Inhoud

De nadruk ligt op:

  • het bereiden van ijstaarten en ijscreaties;
  • het verwerken van ijs, beslagen, decoraties en degen zonder gist i.f.v. ijstaarten en ijscreaties;
  • het bakken van degen zonder gist, beslagen en decoraties i.f.v. ijstaarten en ijscreaties;
  • het afwerken van ijstaarten en ijscreaties;
  • het bewaren en verpakken van ijstaarten en ijscreaties.

In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Praktisch

september, januari
80 lestijden

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de modules:

  • Beslagen
  • Vet- en kookdegen
  • Consumptie-ijs en sorbet

Lessenrooster / inschrijven

1801-55