Inhoud

De nadruk ligt op:

  • het bereiden en verwerken van pralines;
  • het afwerken van pralines;
  • het bewaren en verpakken van pralines.

In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Praktisch

september, januari
80 lestijden

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module:

  • Eenvoudige chocoladeproducten

Lessenrooster / inschrijven

Pralines     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus SINT-MARTINUS Herk-de-stad (Oude Tramweg 5) Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 21 jan 2019 20 jun 2019inschrijven
1798-52