Inhoud

De nadruk ligt op:

  • het bereiden en verwerken van chocoladestukken;
  • het afwerken van chocoladestukken;
  • het bewaren en verpakken van chocoladestukken.

In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Praktisch

september, januari
80 lestijden

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module:

  • Eenvoudige chocoladeproducten

Lessenrooster / inschrijven

Chocoladestukken     Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus SINT-MARTINUS Herk-de-stad (Oude Tramweg 5) Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 03 sep 2018 07 jan 2019inschrijven
1799-53