Inhoud

De nadruk ligt op:

  • het bereiden en verwerken van chocoladestukken;
  • het afwerken van chocoladestukken;
  • het bewaren en verpakken van chocoladestukken.

In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Praktisch

september, januari
80 lestijden

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module:

  • Eenvoudige chocoladeproducten

Lessenrooster / inschrijven

Chocoladestukken   Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus SINT-MARTINUS Herk-de-stad (Oude Tramweg 5)dinsdag 18:00 - 22:05 05 sep 2017 10 jan 2018inschrijven
1799-53