Inhoud

De nadruk ligt op:

  • bereiden, verwerken en bakken van specialiteiten bladerdeeg, vet- en kookdegen;
  • het afwerken van specialiteiten bladerdeeg, vet- en kookdegen;
  • het bewaren en verpakken van specialiteiten bladerdeeg, vet- en kookdegen.

In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Praktisch

september, januari
80 lestijden

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de modules:

  • Beslagen
  • Vet- en kookdegen
  • Bladerdeeg

Lessenrooster / inschrijven

1794-48